erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
33720
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33720

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve van het type met losse bestanddelen, minstens uit de 18de eeuw. Het diepe voorerf met hoogstamboomgaard is gedeeltelijk omsloten door een gemengde haag (onder meer meidoorn en hulst). De erftoegang omvat een recent ijzeren toegangshek aan oudere ronde bakstenen hekpijlers, afgedekt met platte hardstenen dekplaten. Het boerenhuis ligt achterin en is met de voorgevel gericht naar de straatzijde (zuidoosten).

Het rechthoekige bakstenen boerenhuis telt zes traveeën en is afgedekt met een zadeldak met pannen. De linkerzijpuntgevel vertoont vlechtingen. De voorgevel is voorzien van een gepikte plint en groen geschilderd schrijnwerk. De voorgevel is voorzien van drie ruime rechthoekige vensters met houten kruiskozijnen en kleine roedeverdeling, de bovendelen van de vensters liggen in het gevelvlak, de dieper liggende benedenhelften zijn voorzien van tralies en tweekleurig geschilderde luiken. De brede middenstijlen van de vensters dragen een houten verankering met een moerbalk van de houten zoldering, een constructiewijze overblijvend van de houtbouw. Links van het middelste venster sluit een smal kloosterkozijn aan. De lage voordeur vertoont een gebroken korfboogvorm vergelijkbaar met de gotische tudorboogvorm, hetgeen zeldzaam is in de boerenhuisbouw en hoogstwaarschijnlijk wijst op een constructie die in oorsprong kan opklimmen tot de 16de eeuw. Het overstekend zadeldak boven de voorgevel rust op een houten daklijst geschraagd door een rij typische uitgesneden houten consoles.

In de linker travee van de achtergevel komt een opkamervenster voor. De twee rechtertraveeën van de achtergevel zijn op een typische wijze later uitgebreid met een laag achterhuis onder geknikt verlengd achterdakschild. In de lage achtergevel is een klein venster met houten bolkozijn en luiken bewaard. De hogere en uitspringende achterkeuken van twee traveeën onder afzonderlijk pannen zadeldak is een nog latere uitbreiding van het huis.

Binnenshuis is een houten zoldering met kinderbalken op versierde moerbalken (Andreaskruis- en voluutmotieven) bewaard. Er is ook nog een dubbele brede open haard (rug aan rug), waarvan er één is omgevormd tot ingemaakte wandkast. In twee slaapkamers ligt nog de oude rode vierkante tegelvloer.

Aan de oostzijde van het voorerf staat een zijdelings ingeplante lange en lage dwarsschuur onder zadeldak (golfplaten en pannen). In de schuur bevonden zich de stallen, een wagenpoort uiterst rechts en de verhoogde schuurpoort centraal aan de erfgevel. De zijpuntgevels van het gebouw vertonen geen vlechtingen. Het gebouw dateert vermoedelijk van de eerste helft van de 19de eeuw.

Achter op het erf, tussen woonhuis en schuur, staat verder nog een klein bakstenen bijgebouw met stallen onder een overstekend zadeldak voorzien van een rondboogvormig zolderluik in de zijpuntgevel. Het gebouw dateert vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw. In de westgevel zijn vier staldeuren, in de oostgevel twee. De zuidelijke puntgevel vertoont een rondboogvormig zolderluik onder een gebogen bakstenen druiplijst en onder een dubbel baksteenfries.


Bron     : Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingdossier DO001064, Boerenhuis en schuur van hoeve Stoktevijver 95. Hoeve, Stoktevijver 95.
Auteurs :  Van den Bossche, Hedwig
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33720 (Geraadpleegd op )