Kasteelgoed

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lievegem
Deelgemeente Oostwinkel
Straat Leendreef
Locatie Leendreef 13, Lievegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zomergem (adrescontroles: 22-01-2008 - 22-01-2008).
  • Inventarisatie Zomergem (geografische inventarisatie: 01-01-1994 - 31-12-1994).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteelgoed

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Site van het voormalig zogenaamd "Kasteelgoed" of "huys van plaisance" teruggaand op het hof van het foncier van de heerlijkheid van Oostwinkel, afhangend van de Oudburg van Gent. Eerste melding van de heer van Oostwinkel in 1216. Site in de 16de eeuw beschreven als een hof, eind 17de eeuw als "een behuysde hofstede en mote ommewalt met chingels buyten de walle". P. Du Moncheaux, sinds 1713 heer van Oostwinkel, liet er een kasteel bouwen met een neerhof dat van 1730 tot 1788 in het bezit was van de voornaamste familie Walckiers. Circa 1750 liet deze familie herstellings- en uitbreidingswerken uitvoeren aan het kasteel. Eind 18de eeuw was het kasteel op motte vergezeld van een hovenierswoning, moestuin, twee remises en pachthoeve met woonhuis, schuur en andere bijgebouwen en bijbehorende dreven. Het Kasteelgoed kwam in 1788 in bezit van de familie Papeleu die in 1837 opdracht gaf aan de Gentse architect Louis Minard voor het ontwerpen van een nieuwe voorgevel voor het kasteel. Na de verkoop in 1839 raakte het Kasteelgoed in verval om vanaf midden 19de eeuw steeds verder ontmanteld te worden: demping van de grachten en sloping van de gebouwen voor bouwmateriaal. De gebouwen die de kasteelhoeve vormden gelegen voor het kasteel werden recent door een nieuwe woning en bijbehorende bedrijfsgebouwen vervangen.

Enige architecturale overblijfselen van de kasteelsite gevormd door twee oorspronkelijk voor het kasteel tegenover elkaar ingeplante koetshuizen, waarschijnlijk uit eind 18de eeuw. Rechter koetshuis volledig bewaard doch thans ingericht als schaapsstal en daartoe licht aangepast. Hoog rechthoekig bakstenen gebouw van vier traveeën onder zadeldak (pannen). Lijstgevel begrensd door geblokte hoekbanden en met vier gedichte rondbogen ingeschreven in rechthoekige spaarvelden. Recente schuifpoort onder twee kleine rondbogen in de derde travee. Rest van voorgevel van het tweede, tegenover liggende koetshuis geïncorporeerd in recente loods .

  • NOTTEBOOM H., Oostwinkel, in Ons Meetjesland, XVI, 2, 1983, p. 62-69.
  • NOTTEBOOM H., Feodaal Oostwinkel, in Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek nr. 38, 1987, p. 6-16, 26-41.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1994

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kasteeldreef

Leendreef (Lievegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.