Parochiekerk Heilig Hart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Evergem
Deelgemeente Evergem
Straat Belzeelsestraat
Locatie Belzeelsestraat zonder nummer, Evergem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Evergem (adrescontroles: 01-08-2008 - 01-08-2008).
  • Inventarisatie Evergem (geografische inventarisatie: 01-01-1993 - 31-12-1993).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Heilig Hart

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Neogotische kerk opgetrokken uit baksteen in 1901-03 naar ontwerp van architect Van Hoecke-Peeters. Eerstesteenlegging op 28 april 1902, inwijding op 23 mei 1905. Tot parochiekerk verheven in 1907. Voltooiing van de zuidtoren in 1911. In 1951 herstel van oorlogsschade onder leiding van architect A. Verhauwen.

Driebeukig basilicaal schip van vijf traveeën met hoger opgetrokken middenbeuk onder zadeldak, voorgeplaatste vierkante toren en polygonale doopkapel voor zuidgevel van zijbeuken, niet uitspringend transept, driezijdig afgesloten koor van twee traveeën naar het noorden georiënteerd.

Zuidtoren met vier geledingen gemarkeerd door kordons, hoeksteunberen met versnijdingen. Spitsboogportaal in toren en centrale puntgevel van schip, laatstgenoemde met erboven drie gekoppelde spitsboogvensters in verdiepte nis. Traveeën van zijbeuken en koor geritmeerd door steunberen met versnijdingen. Per twee gekoppelde spitsboogvensters in zijbeuken en lichtbeuk.

Interieur. Spitsbogige scheibogen op natuurstenen zuilen met veelhoekige sokkel en knoppenkapiteel. Beuken overwelfd met houten spitstongewelven. Neogotische muurschilderingen in koor.

Mobilair. Hoofdaltaar met altaartafel (1903) en neogotisch eiken retabel (1911) van J. Blanchaert. Altaartafels en retabels van zijaltaren naar ontwerp van V. Vaerwyck uitgevoerd door G. Goethym (1911 - 15). Neogotisch eiken koorgestoelte van L. Blanchaert (1905). Comnuniebank (hergebruikt voor nieuw altaar), preekstoel en één biechtstoel van L. Blanchaert in neogotische stijl van 1903, eik; tweede biechtstoel van A. Sinaeve van 1905. Orgelkast gesculpteerd door Rooms in 1920.

  • Agentschap Onroerend erfgoed, archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
  • Bulletijn van het Comiteit der Provincie Oost- Vlaanderen, deel IV, 1910, p. 21, l911, p. 105, 134, 1912, p. 203-204, 1916, p. 432.
  • VERSCHRAEGEN H. 1981: Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Oost-Vlaanderen. Kanton Gent III, Brussel, 13-14.

Bron: Lanclus K. & Verbeeck M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1993

Relaties

maakt deel uit van Belzeelsestraat

Belzeelsestraat (Evergem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.