erfgoedobject

Burgerhuis Het Paradijs

bouwkundig element
ID
3389
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3389

Juridische gevolgen

Beschrijving

Merkwaardige laatgotische gevel met vroeg-renaissance-kenmerken, volgens sommigen toegeschreven aan R. Keldermans en volgens J. Grootaers daterend van circa 1520-1525.

Puntgevel van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Parement van zandsteen in klein, regelmatig verband. Bovenverdieping met duidelijke registerindeling, in overstek op gedrukte tudorbogen, voorzien van laatgotische hogelversieringen en steunend op zuiltjes met loofwerkkapitelen die nog aansluiten bij de Brabantse gotiek.

Reliëfpanelen in de verdiepte boogvelden met merkwaardig plastisch en renaissancistisch getinte uitbeelding van taferelen uit het Oude Testament, namelijk "het Aards Paradijs" en "de Boom der kennis van goed en kwaad". Aangepaste muuropeningen met bewaarde hoek- en negblokken. Tweeledige geveltop aangegeven door waterlijsten: bolkozijnen en zoldervenster, aanzetten van heden verdwenen pinakels.

In de Kraanstraat gecementeerde zijgevel met afgeschuinde sokkel van zandsteen en deels blootgelegde speklagen; vier traveeën en afgekante hoek met schamppaal. Gedeeltelijk zichtbare achterpuntgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl met hoekstenen, muurbanden, voormalig bolkozijn en luik in de top.

  • GROOTAERS J., Persoonlijke aantekeningen.

Bron: EEMAN M., KENNES H. & MONDELAERS L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9n, Brussel - Gent.
Auteurs: Eeman, Michèle; Mondelaers, Lydie; Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis Het Paradijs [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3389 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.