Burgerhuis Het Paradijs

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Haverwerf
Locatie Haverwerf 20, 21, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis Het Paradijs

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis Het Paradijs: voorgevel
gelegen te Haverwerf 20, 21 (Mechelen)

Deze bescherming is geldig sinds 06-07-1957.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Merkwaardige laatgotische gevel met vroeg-renaissance-kenmerken, volgens sommigen toegeschreven aan R. Keldermans en volgens J. Grootaers daterend van circa 1520-1525.

Puntgevel van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Parement van zandsteen in klein, regelmatig verband. Bovenverdieping met duidelijke registerindeling, in overstek op gedrukte tudorbogen, voorzien van laatgotische hogelversieringen en steunend op zuiltjes met loofwerkkapitelen die nog aansluiten bij de Brabantse gotiek.

Reliëfpanelen in de verdiepte boogvelden met merkwaardig plastisch en renaissancistisch getinte uitbeelding van taferelen uit het Oude Testament, namelijk "het Aards Paradijs" en "de Boom der kennis van goed en kwaad". Aangepaste muuropeningen met bewaarde hoek- en negblokken. Tweeledige geveltop aangegeven door waterlijsten: bolkozijnen en zoldervenster, aanzetten van heden verdwenen pinakels.

In de Kraanstraat gecementeerde zijgevel met afgeschuinde sokkel van zandsteen en deels blootgelegde speklagen; vier traveeën en afgekante hoek met schamppaal. Gedeeltelijk zichtbare achterpuntgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl met hoekstenen, muurbanden, voormalig bolkozijn en luik in de top.

  • GROOTAERS J., Persoonlijke aantekeningen.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

maakt deel uit van Haverwerf

Haverwerf (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.