erfgoedobject

Hoeve Goed ter Avrije

bouwkundig element
ID
33921
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33921

Juridische gevolgen

Beschrijving

Mooie nog grotendeels omwalde hoeve afgesloten door roodgeschilderd gietijzeren hek, geflankeerd door vier oude linden; knotwilgen en populieren aan de walgracht, uitlopend in een vijver. Eertijds bestaande uit een opper- en neerhof met allerlei dienstgebouwen omsloten door een meerdelig grachtenstelsel. De gebouwen van het neerhof zijn volledig vernieuwd.

Zetel van de gelijknamige heerlijkheid afhangende van de graaf van Vlaanderen, gesticht in 1227: gravin Johanna van Constantinopel gaf een woeste grond in leen gelegen tussen Ertvelde en Kluizen bij de grens met het Ambacht Assenede aan Walterus de le Haverie die daar de heerlijkheid de Haverie of Averie stichtte.

Huidige boerenwoning met witgekalkte gevels op gepikte of gecementeerde plinten, ontstaan in verschillende fasen met twee duidelijk te onderscheiden delen. Links een 18de-eeuws gedeelte van vijf traveeën onder zadeldak met links zijaandak met vlechtingen, jaartal 1771 op de zijgevel en rechts een aanleunend ouder en hoger gedeelte eveneens onder zadeldak (pannen) met zijaandak. Tussen beide gedeelten haaks aanbouwsel met voorportaal onder zadeldakje.

De erfgevel van het 18de-eeuwse woonhuisgedeelte bevat twee aangepaste rechthoekige vensters met luiken en een gedicht korfboogdeurje in een groengeschilderde omlijsting van grijze baksteen op neuten, ingeschreven in een geblokte rechthoekige omlijsting met kroonlijst en sluitsteen. Aan de straatkant, gelijkaardig venster en één getralied venstertje.

De erfgevel van het hoger opgetrokken ouder woongedeelte bevat een vernieuwd rechthoekig venster en deur met steektrap. Sporen van een gedichte rondboogdeur boven de keldertrap en een gedicht kruiskozijn ernaast. Aan de straatkant en in de zijgevel boven de keldervenstertjes, stenen kruiskozijnen met binnenluikjes en sporen van gedichte kruiskozijnen.

Interieur. In woonkamer brede schouw met opschrift "Aan Godeszegen is't al gelegen", geflankeerd door een deur en schapraai; versierde moerbalk op slof. In de keuken (ouder gedeelte), versierde balk met peerkraalmotief op natuurstenen console. In de grote kamer ernaast, sporen van schouw met laatgotisch profiel, op de rechter zijkant mazier, en zware moerbalk op slof en versierd met peerkraalmotief. Voorheen gewelfde kelderverdieping op centrale zuil met versierd lijstkapiteel, in 1958 vernieuwd.

Ten westen, grote dwarsschuur, op gevelsteentje vermelding "E.M.D. Vermeersch 1889". Opgetrokken uit rode baksteen met roodgeschilderd houtwerk, afgedekt met zadeldak (nok loodrecht op de straat). Ernaast overdekte mestvaalt onder schilddak, opgetrokken uit dezelfde materialen. Ervoor notelaar.

Ten oosten, kleinere stallen en bakhuis uit de 19de eeuw met witgekalkte erfgevel op gepikte plint met roodgeschilderd houtwerk onder zadeldaken.

  • DE VOS A., Geschiedenis van Ertvelde, Ertvelde, 1971, p.77-93.
  • HEINS A., Vieux coins en Flandre, Gand, 1901.
  • HOEBEKE M., Het toponiem Haverie, Averie, Feestbundel voor Maurits Gysseling, Leuven, 1984, p. 146-168.

Bron     : Lanclus K. & Verbeeck M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1993


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Goed ter Avrije [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33921 (Geraadpleegd op 22-06-2021)