Hoeve met duiventoren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lochristi
Deelgemeente Lochristi
Straat Smalle Heerweg
Locatie Smalle Heerweg 62, Lochristi (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lochristi (adrescontroles: 01-10-2008 - 01-11-2008).
  • Inventarisatie Lochristi (geografische inventarisatie: 01-01-1993 - 31-12-1993).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Duiventoren met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-06-1982.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met duiventoren

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Duiventoren
gelegen te Smalle Heerweg 62 (Lochristi)

Deze bescherming is geldig sinds 23-06-1982.

Beschrijving

Grote hoeve met losse bestanddelen. Voorerf aan de straatkant afgesloten door een haag waarin een ijzeren toegangshek. Lang naar het zuiden georiënteerd boerenhuis van acht of tien (?) traveeën, onder zadeldak (pannen). Aanpassing en vergroting uit de eerste helft van de 19de eeuw van een ouder en kleiner boerenhuis (sporen van vlechtingen in de linker zijpuntgevel). Gewitte voorgevel met gepikte plint en zes hoge rechthoekige vensters op hardstenen lekdrempel en met groen en witgeverfde luiken. Twee rechthoekige deuren in een licht uitspringende rechthoekige bakstenen omlijsting. Horizontaliserend hoofdgestel met blauwgeschilderde architraaf en geprofileerde kroonlijst. Gelijkaardige achtergevel met kleinere vensters en drie pseudo-ramen. Twee getraliede keldergaten tussen de deuren.

Midden op het voorerf ten zuiden van het boerenhuis gebouwde vierkante duiventoren van drie meter en twee bouwlagen onder steil zadeldak (pannen), waarschijnlijk uit de 18de eeuw, thans deels ingestort en wachtend op de geplande restauratiewerken.

Verankerde en gewitte bakstenen toren met gepikte plint. Voor- en achtertuitgevel met vlechtingen. Voorgevel (op het noorden) met volgende muuropeningen: benedendeur onder houten latei en vermoedelijk voorheen korfboogvormig, toegang tot varkenshok met aalput. Erboven korfboogvormig deurtje met rollaag en zandstenen onderdorpel, toegang tot de duiventil enkel bereikbaar via buitenladder. Voorts vijf gebogen vlieggaten, loopplaat verdwenen. Klein, gedicht vierkant get tussen twee zandstenen. Verder vrijwel blinde gevels. Twee kleine vierkante gaten in de gedichte gekoppelde benedenvensters van de achtergevel en een get tussen zandstenen in de top.

Ten westen op het voorerf: bakstenen dwarsschuur en stallen uit de 19de eeuw (?) met deels vernieuwd metselwerk, zadeldak (pannen) met geknikte dakoverstek boven de erfgevel. Ten noordwesten: ijzeren hooiopper en vrij recente kleine stal.

  • DEPRAET O.S., Duiventorens in Oost-Vlaanderen, in Oostvlaamsche Zanten, XLI, 1966, 3-4, p. 143-144.

Bron: Lanclus K. & Verbeeck M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1993

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lochristi

Lochristi (Lochristi)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.