erfgoedobject

Goed te Wildespele

bouwkundig element
ID: 34147   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34147

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geïsoleerde enkelvoudig omgrachte hoeve achter de westelijke straatkant bereikbaar via een circa 500 meter lange toegangsdreef. Overblijfsel van het zogenaamde "Goed te Wildespele" waarvan de oudste vermelding dateert van 1281. Voordien was het domein in het bezit van Gerard de Duivel die er waarschijnlijk een buitenverblijf bezat. Laatmiddeleeuwse site, aanvankelijk met hoog- en neerhof binnen de omgrachting. De westelijke walgracht maakt sinds 1570 deel uit van een in dat jaar gegraven kanaal, het zogenaamde "Kerkvaardeken" dat in het noorden uitmondt in de Zuidlede. Tot het eind van het ancien régime eigendom van de Gentse Sint-Pietersabdij. Het huis of kasteel van het vroeger hooghof was reeds in de 17de eeuw verdwenen.

Heden boerenerf waarvan het afzonderlijk zuidelijk georiënteerd boerenhuis recent vervangen werd door een nieuwe woning.

Ten oosten lange bakstenen bedrijfsvleugel (dwarsschuur, stallen), uit de 19de eeuw.

  • PUIMEGE G., Gerard de Duivel, zoon van Zeger, Heer, van de Heerlijkheid Saffelare, in Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg", Jaarboek VII, 1969, p. 3-26.

Bron     : Lanclus K. & Verbeeck M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1993


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Goed te Wildespele [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34147 (Geraadpleegd op 02-04-2020)