Hoeve Het Motje of Steentjesgoed

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Maschgoed; goed ten Mast; goed van Migrode; goed van het stenten
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lochristi
Deelgemeente Zaffelare
Straat Persijzerstraat
Locatie Persijzerstraat 47, Lochristi (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lochristi (adrescontroles: 01-10-2008 - 01-11-2008).
  • Inventarisatie Lochristi (geografische inventarisatie: 01-01-1993 - 31-12-1993).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Het Motje of Steentjesgoed

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Site met walgracht Het Motje

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Site met walgracht Het Motje en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

Beschrijving

In 1281 en in de 15de eeuw vermeld als "Maschgoed" of "goed ten Mast", in de 16de eeuw "goed van Migrode" en in de 17de eeuw "goed van het stenten". Volgens landboek van 1627 een omwalde hofstede met opper- en neerhof, hetgeen verwijst naar een site met tweeledige structuur. Een landboek van 1765-1773 vermeldt enkel een omwalde hofstede.

Een circa 75 meter lange rechte toegangsdreef leidt naar het min of meer peervormig omgrachte voormalig boerenerf. Dreef afgeboord met geknotte witte els, aanvangend met en bij het toegangshek eindigend op twee knotlinden; linker zijkant van de dreef met oudere hakhoutkant van zwarte els, vuilboom en wilg. Waarschijnlijk vroeger voor een groot deel dubbel omgracht goed: aan de huidige singel of berm en perceelsgracht rond de noordelijke helft van de site ging mogelijk een smallere walgracht vooraf.

Naar het zuiden georiënteerd gerenoveerd voormalig boerenhuis bestaand uit een hooghof (ten oosten) en een later aangebouwd neerhof (ten westen). Het hoogste en oudste deel was oorspronkelijk een woontoren op een kunstmatige ophoging van circa 1,5 meter, voornamelijk zichtbaar aan de oostzijde. Ingekorte kleine voormalige donjon of woontoren met vierkante plattegrond, zijden van 6,5 meter en nagenoeg 1 meter dikke muren, in oorsprong mogelijk opklimmend tot begin 13de eeuw. Onderkelderde bakstenen constructie met metselwerk van Doornikse steen op de hoeken. Heden één verdieping onder zadeldak (pannen) tussen zijaandaken met vlechtingen. Een rest van een gedicht bovenvenster links in de oostelijke zijpuntgevel wijst op een vroegere bovenverdieping. Rondboogdeur in de voorgevel: oorspronkelijke enige toegang met bij de renovatie aangebrachte pui. Links ernaast: toegevoegd benedenvenster met rondboogveld. Drie gedichte spievensters in de oostelijke zijpuntgevel, later vervangen door smalle rondboogvensters met hardstenen lekdorpel. Links zoldervenster toegevoegd bij de renovatie. Twee gedichte spievensters in de herstelde blinde noordgevel. Kelder overwelfd met twee tongewelven en met aanzet van een wenteltrap van kleine baksteentjes. Bovengrondse kamer met rode tegelvloer; brede open haard met geprofileerde gotische zandstenen schouwwangen tegen de noordelijke wand; houten zoldering met kinderbalken op moerbalk met versierde uiteinden, vermoedelijk uit de 17de eeuw. Aanleunend boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak (pannen) met links aandak met vlechtingen, mogelijk opklimmend tot de tweede helft van de 17de eeuw. Vroeger gewitte bakstenen lijstgevel met originele kortboogdeur in de tweede travee. Overige muuropeningen vernieuwd, boogvelden en zandstenen deuromlijsting toegevoegd bij de renovatie.

Aangepast interieur bewaart een houten zoldering met een originele versierde moerbalk.

Vroegere schuur aan de westkant van het voorerf vernield door storm en vervangen door kortere bakstenen garage met pannen zadeldak.

  • KERRINCKX H., Archeologische Inventaris Vlaanderen, Band XII, Zaffelare, Gent, 1989, p. 204-208.
  • PUIMEGE G., De schoonste "Jachten" van Zaffelare werden Provincioal Domein, Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg", Jaarboek Vl, 1968, p. 21-26.

Bron: Lanclus K. & Verbeeck M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1993

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Persijzerstraat

Persijzerstraat (Lochristi)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.