erfgoedobject

Klooster en school van de zusters van Liefde van Jezus en Maria

bouwkundig element
ID
34188
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34188

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster van de zusters van Liefde van Jezus en Maria, rustoord, kleuterschool, lagere school en middelbare school, heden kleuterschool, vrije lagere meisjesschool, openbare bibliotheek en vrije lagere jongensschool. De middelbare school zogenaamd "Spes Nostra" werd overgebracht naar Dorp-Oost 32. Het klooster en rustoord zijn inmiddels verhuisd naar de nieuwe rust- en verzorgingsinstelling Sint-Vincentius van 1981 (Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan nummer 4). Aan het nieuwe rustoord werd in 1989 een nieuw klooster gebouwd voor de zusters van Liefde van Jezus en Maria. In de tuin bevinden zich tussen het huidige en vroegere klooster een kapel en een tuinpaviljoen.

Kloosterstichting van 1815. Stichtingshuis van het klooster aan Zaffelare-Dorp, aangekocht door kanunnik P.J. Triest, gesloopt voor de latere uitbreiding (1832) van het complex, op zijn beurt (1984) gesloopt; later gevolgd door de sloping van de daarachter gebouwde halfpublieke kapel van Sint-Vincentius van 1896.

Aan de straat gelegen schoolgebouwencomplex waarvan het oudste deel gevormd wordt door de lagere school of de rechtervleugel aan de straat, opgericht in 1867. Vrij eenvoudige bakstenen lijstgevel van acht traveeën en twee bouwlagen met getoogde vensters. Vernieuwde geknikte keperboogvormige poort in de rechtertravee.

Het links aan de straat aansluitend vroeger schoolgebouw, heden openbare bibliotheek, is van latere datum (vermoedelijk circa 1880). Gebouw met zeven traveeën van drie bouwlagen en vier traveeën van twee bouwlagen, lijstgevel verticaal geritmeerd door lisenen met sierankers en rechthoekige spaarvelden per travee horizontaal verdeeld door hardstenen lekdrempels. Toegangstravee verhoogd tot schouderpuntgevel met ingeschreven rondboogveld. Spiegelboogvormige vleugeldeur in een geprofileerde natuurstenen omlijsting met oren onder rechte kroonlijst met gebroken gebogen frontonbekroning. In de top: omlijste rondboognis op console met beeld van Heilig Hart. Aanleunend tegen een van de lange haakse achtervleugels werd met uitzicht op de tuin de voormalige landelijke huishoudschool opgericht in 1924, heden lagere jongensschool. Oranje en geel bakstenen gebouw op H-vormige plattegrond van drie verdiepingen onder snijdende wolfsdaken (pannen). In het rechter risaliet ingemetste herinneringssteen met opschrift: "A.D. 1924/ ME POSUIT/ EUGENIUS VAN RECHEM/ EPISC. CARPAS. Sup. Gen.".

Op een heuveltje in de achtertuin staand achtzijdig gewit houten tuinpaviljoen vermoedelijk uit midden 19de eeuw. Piramidaal dak (roofing) rustend op acht ronde pijlers. Zes verticaal beborde houten wanden geopend met een accoladeboogvormig venster voorzien van geometrisch ijzeren traceerwerk. Twee volledig geopende wanden met sierlijk uitgesneden windborden en resten van een eveneens uitgesneden houten dakrand. Binnenin een houten hoekconsole met Onze-Lieve-Vrouwebeeld.

Achterin de tuin opgerichte Onze-Lieve-Vrouwekapel, gedateerd 1850 op een herinneringssteen in de achtergevel. Oorspronkelijk kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, heden van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Rechthoekige bakstenen kapel met driezijdige sluiting onder zadeldak (pannen). Grotendeels beraapte voorpuntgevel met vernieuwde rondboogdeur voorzien van gewitte geprofileerde booglijst met sleutel en imposten tussen dubbele bakstenen pilasters. Erboven een rond radvenster. Fraai grijs en witmarmeren altaar in Lodewijk XVI-stijl met Onze-Lieve-Vrouwebeeld. In de zijwand ingemetst reliëftafereel van het Laatste Avondmaal afkomstig van het altaar van de hoger vernoemde gesloopte Sint-Vincentiuskapel. Levensgroot Heilig Hartbeeld eveneens afkomstig van dezelfde gesloopte kapel.

  • PUIMEGE G., Geschiedenis van een verdwenen burgerij te Zaffelare, onuitgegeven nota's.

Bron     : Lanclus K. & Verbeeck M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1993

Aanvullende informatie

Het tuinpaviljoen werd inmiddels gesloopt.

Auteurs : Jacobs, Els
Datum: 03-12-2019

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster en school van de zusters van Liefde van Jezus en Maria [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34188 (Geraadpleegd op 23-06-2021)