erfgoedobject

Restanten van het Kasteel Wulfsdonk

bouwkundig element
ID
34341
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34341

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Wulfsdonk
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Kasseiweg Terwesttragel
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voormalig "Kasteel Wulfsdonk", later "Zamans Kasteel", heden buitenverblijf van graaf R. Lippens in een landelijk gelegen kasteelpark met vijver, resten van de vroegere walgrachten en bijbehorende dreven waaronder een noordelijke toegangsdreef vertrekkend aan de Moervaart en verder Etbosdreef genaamd. Van belang als in oorsprong laatmiddeleeuws omgracht kasteelgoed. Ontstaan als ontginningscentrum, de curtis Wulfsdonk, opgericht door de Gentse Sint-Baafsabdij, nadat deze circa 1240 een gebied bestaande uit heide- en veengronden tussen de Moervaart en de Zuidlede verworven had van de graaf van Vlaanderen. In 1254 verkreeg de abdij toestemming om op Wulfsdonk een private kapel op te richten. De aanvankelijke hoeve van Sint-Baafsabdij was intussen geëvolueerd tot een proosdij. Het 13de-eeuwse kasteel werd na verwoesting in 1554-1555 herbouwd (afgebeeld in Sanderus' Flandria Illustrata). Wulfsdonk bezat als heerlijkheid zijn eigen rechtspraak, burgemeester en zes schepenen. Na afschaffing van de Sint-Baafsabdij in 1559 kwam Wulfsdonk toe aan de bisschoppen van Gent. Eind 18de eeuw werd Wulfsdonk aangeslagen en openbaar verkocht. Eén van de volgende eigenaars, namelijk mevrouw Zaman liet het bestaande kasteel slopen en bouwde boven de oude kelders een nieuw kasteel in neoclassicistische stijl, waarschijnlijk in 1864 (zie gevelsteen) of volgens andere bronnen in 1868. Met uitzondering van de overwelfde kelders in 1962 afgebroken en vervangen door het huidige landhuis met als enige vermeldingswaardigheden: de wolfskop naast de voordeur die herinnert aan de oude kasteelnaam en de zandstenen gevelsteen in de rechter zijgevel met volgend opschrift: "DAME G. ZAMAN/ VAN CROMBRUGGHE/ 1864". Vroegere aanhorigheden van Zamans kasteel ten oosten vervangen door gebouwen in villastijl. Paardenkoppen op de dakkapellen van de garage zouden herinneren aan de vroegere paardenstallen. Van het Zamans kasteel bleef enkel het sierlijke ijzeren toegangshek met aansluitend hekwerk aan twee uitgewerkte hardstenen hekpijlers bewaard tegenover de noordelijke toegangsdreef afgeboord met linden.

 • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nr. 456.
 • SANDERUS A., Flandria Illustrata, Coloniae Agrippinae, 1641-1644, p. 552.
 • SIRET A., Het land van Waas, Sint Nikolaas, 1870, p. 384.
 • VAN DEN BOGAERDE J.A.J.L., Het distrikt St.Nikolaas, voorheen Land van Waas, Provincie OostVlaanderen, St.-Nikolaas, 1825, p. 361-362.
 • VAN WILDERODE A., Moerbeke-Waas toen en thans , Beveren, 1982, p. 53
 • VERHULST A.E., De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (VIIe - XIVe eeuw), Brussel, 1958, p. 116, 570-579.

Bron     : LANCLUS K. & VERBEECK M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Opgaande lindendreef

 • Is deel van
  Terwesttragel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Restanten van het Kasteel Wulfsdonk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34341 (Geraadpleegd op )