Teksten van Pastorie Sint-Catharinaparochie

Pastorie Sint-Catharinaparochie (2015)

De pastorie telt vijf traveeën en twee bouwlagen en is gelegen in een tuin met tuinpaviljoen.

Historiek

Tot 1845 waren de gronden eigendom van een privépersoon, nadien werden ze verkocht aan de gemeente met het doel een pastorie op te trekken. De pastorie werd in 1869 gebouwd naar de plannen van architect Edmond de Perre-Montigny op een oudere site. Vermoedelijk werden onderdelen hergebruikt in de nieuwe constructie (kelder) en het tuinpaviljoen. In 1892 werd de pastorie vergroot met bijgebouwen.

Beschrijving

Het bakstenen dubbelhuis telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak. De licht vooruitspringende middentravee wordt geaccentueerd door de afwerking met een puntgevel. De middentravee is voorzien van een segmentboogvormige deur, een spitsboograam en een topvenster in kruisvorm. Alle andere ramen zijn rechthoekig. Door zijn vormgeving en de omlijstingen, hoekblokken en druiplijsten en afzaat in zandsteen geldt deze woning als een voorbeeld van de vermenging van neogotiek en neotraditionele stijl. De achtergevel heeft geen enkele vorm van ornamentiek. Hij werd gedeeltelijk verbouwd door het inbrengen van een groot raam op de benedenverdieping.

Het interieur behield zijn traditionele indeling met T-structuur. De gang werd ingericht in neogotische stijl door het gebruik van spits- en segmentbogen, plafondstucwerk en kapitelen in neogotische stijl. Het witgeschilderde binnenschrijnwerk is uitgewerkt in spitsboogvorm. De salon en kamers op de bovenverdieping herbergt nog 19de-eeuwse schouwen, plankenvloeren en plafonds. In de kelder werd een haard aangebracht terwijl op zolder nog een bediendekamertje werd ingericht.

Achterin de pastorietuin staat een tuinpaviljoen, vermoedelijk uit de 18de eeuw. Een zadeldak rust op twee beraapte zijgevels. De pilasters worden bekroond door Ionische kapitelen met schelpen en bloemenmotief. Het driehoekig fronton herbergt een hondenkop in stucwerk. Tegen de achtergevel staat nog een reliëf (vaas) en op het plafond een grote rozet. Tussen 1985 en 1992 werd het gietijzeren afsluithek aan de straatzijde weggenomen. Het glas in lood werd vervangen door helder glas.


Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002268, Pastorieën.
Auteurs:  Mertens, Joeri
Datum: 2015


Je kan deze pagina citeren als: Mertens, Joeri: Pastorie Sint-Catharinaparochie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/176040 (geraadpleegd op 11-04-2021)


Pastorie Sint-Catharinaparochie (1993)

Alleenstaand dubbelhuis met kleine voortuin vroeger afgesloten door ijzeren hekken tussen fraaie uitgewerkte gietijzeren zuilen. Onderkelderd breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen, nok parallel aan de straat), naar ontwerp van architect Edmond de Perre-Montigny van 1869, voltooid in 1873 op de plaats van de oude pastorie.

Gerenoveerde bak- en zandstenen lijstgevel met eclectische inslag. Hoge grijsgeschilderde natuurstenen sokkel met keldergaten. Gemarkeerde hoekpilasters en uitspringend deurrisaliet met zandstenen hoekblokken, laatstgenoemde met bekronende tuitgevel. Hoge rechthoekige vensters in zandstenen omlijsting met neggen, geprofileerde druiplijst en afzaat, op de bovenverdieping verbonden tot waterlijst. Deurstoep met drie trappen en deur met gedrukt, mijterboogvormig bovenlicht onder dito waterlijst. Spitsboogvormig middenste bovenvenster met houten driepastracering in bovenlicht. Aflijnende gekorniste houten kroon- en tandlijst. Zoldering van de benedengang tegenover de traphal versierd met stervormige stucdecoratie en voorts met bogen op slanke halfzuiltjes.

Midden tegen de achterzijde van de tuin gebouwd rechthoekig tuinpaviljoentje in Lodewijk XVI-stijl waarschijnlijk opklimmend tot de 18de eeuw. Zadeldak (pannen) rustend op blinde beraapte zijgevels. Open voorpuntgevel tussen pilasters met dolfijntjes in de stuckapitelen. Driehoekig fronton met hondenkop in de stucvulling. Vaasmotief in reliëf tegen de binnengevel, grote rozet tegen het plafond.

  • Archief Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Buitendienst Oost-Vlaanderen.

Bron: Lanclus K. & Verbeeck M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum: 1993


Je kan deze pagina citeren als: Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke: Pastorie Sint-Catharinaparochie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/34353 (geraadpleegd op 11-04-2021)