Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Jodenstraat
Locatie Jodenstraat 37, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Burgerhuis met tuin

Deze bescherming is geldig sinds 22-10-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een hoog en steil zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen), opklimmend tot de 16de of de 17de eeuw, in de 19de eeuw aan de voorzijde gewijzigd en verhoogd met de derde bouwlaag.

Baksteenbouw met verwerking van zandsteen voor omlijstingen en muurbanden; gecementeerde plint. Begane grond en bel-etage voorzien van muurankers en verlaagde rechthoekige vensters met toegevoegde arduinen lekdrempels; voormalige kruiskozijnen onder wigvormig ontlastingssysteem; tevens verlaagde bovendorpels op begane grond. 19de-eeuwse bovenvensters in een gecementeerde omlijsting. Rechthoekige deur in een grijsgeschilderde geprofileerde omlijsting voorzien van imposten, voluutsluitsteen en groot schouderboogvormig bovenlicht eveneens gevat in een geprofileerde omlijsting met in de druiplijst opgenomen sluitsteen (uit het eerste of tweede kwart van de 18de-eeuw); ijzeren roedeverdeling van het bovenlicht uit de 19de eeuw.

Tegen achtergevel: haaks gebouw in traditionele stijl onder een steil zadeldak (Vlaamse pannen). Achtertuitgevel met muurvlechtingen en rechthoekige muuropeningen voorzien van zandstenen omlijsting (negblokken). Haaks ertegen lager bijkomend bakstenen achterhuis onder zadeldak met voormalige kruiskozijnen.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

maakt deel uit van Jodenstraat

Jodenstraat (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.