Parochiekerk Sint-Daniël

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lochristi
Deelgemeente Beervelde
Straat Beervelde-Dorp
Locatie Beervelde-Dorp 60, Lochristi (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lochristi (adrescontroles: 01-10-2008 - 01-11-2008).
  • Inventarisatie Lochristi (geografische inventarisatie: 01-01-1993 - 31-12-1993).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Daniël

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Daniël: toren
gelegen te Beervelde-Dorp 60 (Lochristi)

Deze bescherming is geldig sinds 04-11-1943.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijke kapel gesticht begin 14de eeuw, zou circa 1600 vervangen zijn door een nieuw bedehuis waarvan alleen de gotische toren bewaard bleef. Bij de vergrotingswerken van het kerkgebouw in 1728 en 1824 bleef telkens de oude toren behouden. Tot 1809 bleef het bedehuis een succursale van de kerk van Destelbergen, van dan af zelfstandige parochiekerk. In 1927 werd de kerk gesloopt met uitzondering opnieuw van de toren waarachter een nieuwe neogotische kerk werd opgericht (1928) naar ontwerp van architect Henri Valcke.

Deze bakstenen nieuwbouw omvat een schip van drie traveeën met zijbeuken, doopkapel (ten westen), uitspringend transept, hoogkoor met zijkoren, sacristie en berging. Het te lange nieuwe kerkgedeelte verhoudt zich slecht tot de toren. Uitspringende vierkante bak- en zandstenen westelijke toren verklimmend naar een achtkantige geleding met hoge leien naaldspits. Vooruitspringend en waarschijnlijk later toegevoegd (18de eeuw?) rechthoekig portaal tussen de versneden steunberen met markerende hoekkettingen, afgedekt met leien lessenaarsdak. Daarboven werd een spitsboogvenster uitgespaard met drieledige tracering en druiplijst. Smalle zijaanbouwsels van het portaal met zandstenen hoekkettingen, een gedicht spitsboogvenster in de zijgevel en afgedekt met steil leien lessenaarsdak. Achtkantige klokkenkamer aan elke zijde verlicht door een smal rondboogvormig galmgat tussen omlopende waterlijsten. Binnenkerk met gele bakstenen overwelving op dito pijlers; kruisribgewelven met natuurstenen ribben.

Mobilair: Schilderijen. Jezus aan het kruis, 17de eeuw; Daniël in de leeuwenkuil, 18de eeuw; Kroning van Maria in de hemel door de Heilige Drievuldigheid, 18de eeuw; Onze-Lieve-Vrouw met Jezus en de kleine Johannes, 18de eeuw. Beeldhouwwerken. Gepolychromeerd houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind, uit de 17de eeuw; gepolychromeerde houten buste van de Heilige Daniël in de leeuwenkuil, uit de 18de eeuw.

Eiken preekstoel in Lodewijk XV-stijl uit het midden van de 18de eeuw. Twee 18de-eeuwse eiken biechtstoelen.

20ste-eeuwse orgelkast met binnenwerk van vroeg 19de-eeuws orgel afkomstig van Vurste via de Sint-Eligiuskerk van Gentbrugge; in 1967 omgevormd tot tweeklaviersinstrument door firma Stevens (Duffel).

Open bakstenen kapel uit het tweede kwart van de 20ste eeuw tegen de kerkhofmuur; ouder gepolychromeerd houten kruisbeeld op imitatierots; hardstenen sokkelplaat in Lodewijk XVI-stijl voorzien van centraal medaillon met opschrift:" 't is een heylig/ en zalig gepeys/ voor d'overledene te/ bidden op dat sij van hunne sonden ontslagen worden".

  • DE WILDE L. 1944: Beervelde. Historische nota's, Gent, 29-42.
  • POELMAN R.-VAN LEUVEN P. 1984: Gedenkboek Parochie Destelbergen, Destelbergen, 114-116.
  • VANDENBUSSCHE - VAN DEN KERKHOVE C. 1976: Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Brussel, 13-14.

Bron: Lanclus K. & Verbeeck M. 1993: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Evergem - Lochristi, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1993

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beervelde-Dorp

Beervelde-Dorp (Lochristi)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.