erfgoedobject

Meubelfabriek N.V. Belform

bouwkundig element
ID
3455
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3455
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige meubelfabriek "Manufacture des Meubles de la Dyle"; sinds circa 1950 N.V. Belform.

Complex van bakstenen constructies geschikt rondom een heden braakliggend terrein (diverse in 1981 gesloopte panden, waarvan heden aan straatzijde nog de sokkel van een fabrieksgebouw en vroeger woonhuis zichtbaar zijn).

Gebouw met vroegere toonzalen. Aan de straat; twee bouwlagen uit de dertiger jaren en verhoogd in de jaren 1940 met een derde bouwlaag (voor dakappartement), onder plat dak. Bakstenen voorgevel van zes traveeën begrensd door hoeklisenen en geritmeerd door getoogde spaarnissen waarin verdiepte rechthoekige vensters en borstweringen; betonnen ramen; aanzet van latere verruiming.

Interieur. Betonconstructie met aangepaste houten tussenvloeren tussen I-profielen op recente betonnen pijlers.

Achterin gelegen voormalig machinepark. Constructief interessant gebouw van één bouwlaag hoog (parallel aan de straat), onder acht raekemdaken (deels beglaasd, deels met golfplaten) uit het vierde kwart van de 19de of het eerste kwart van de 20ste eeuw(?). Gevel van acht traveeën belijnd door pilasters op sokkeltjes (mogelijk verlaagd).

Interieur. IJzeren dakconstructie met vakwerkliggers met klinknagelverbindingen.

Ten westen en haaks op de straat: twee imposante constructies, naar verluidt opgetrokken tussen de twee Wereldoorlogen.

Voormalige meubelmakerij. Linker gebouw; drie bouwlagen; met voorgevel van drie traveeën gemarkeerd door horizontale druiplijsten, hoger oplopende hoekpilasters met betonnen siervazen en aflijnend driehoekig fronton. Rechthoekige openingen op arduinen lekdrempels; betonnen ramen. Rechterzijgevels van twaalf traveeën, paarsgewijze geritmeerd door pilasters. Kroonlijst op dubbele rolwerkconsoles met dropmotief.

Interieur. Zichtbaar gewapend betonskelet.

Voormalig houtmagazijn. Ernaast gelegen; gedeeltelijk open constructie van twee bouwlagen met zichbare betonstructuur: pijlers op afgeschuinde vierkante sokkels; voorts afgekante hoeken uitlopend op ezelsoor; liggers met dito profielen en vereenvoudigde sloffen wat het geheel het uitzicht geeft van een versteende houtconstructie. Initialen "MD" op entablement.


Bron: EEMAN M., KENNES H. & MONDELAERS L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9n, Brussel - Gent.
Auteurs: Eeman, Michèle; Mondelaers, Lydie; Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Meubelfabriek N.V. Belform [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3455 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.