erfgoedobject

Kasteeldomein De Wallekens

bouwkundig / landschappelijk element
ID
34566
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34566

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteeldomein De Wallekens
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel De Wallekens
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Kasteel "De Wallekens", later "Stalinsgoed" en nog later ook "Rattekasteel" omgeven door jachtbos en geometrisch drevenstelsel. Omgracht goed met grote tuin en woonhuis gebouwd op een motte, naar verluidt in 1552. Deze percelen met woonhuis en neerhof zouden onder geen enkele heerlijkheid gelegen hebben. Het goed werd in 1626 verkocht aan jonker Jan Stalins, beheerder van het goed van de heer van het Land van de Woestijne en baljuw van die heerlijkheid van 1607 tot 1623, heer van Lembeke in 1626. Voortaan werd het goed "Stalinsgoed" genoemd en tot 1892 behorend tot zijn rechtstreekse afstammelingen.

Samen met neerhof gelegen in een rechthoekige meervoudige omgrachting. Ten noordoosten via hekje verbonden met het erf van de hoeve. Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (roofing, nok loodrecht op de straat) met twee toegevoegde dakkapellen en één dakvenster; naar verluidt op voorgevel eertijds gedateerd 1552, doch eerder 18de-eeuwse gevelordonnantie met recente restauratie. Witgeschilderde gevels. In voor- en achtergevel centrale deurtravee uitlopend in dakvenster met bekronend driehoekig fronton met oculus. Omlijste voordeur met waaier. Voorts rechthoekige vensters met kleine roedeverdeling en witte persiennes en rechthoekige deur in achtergevel. Doorlopende platte banden ter hoogte der dorpels. Zijaanbouwsels van één bouwlaag onder mansardedak.

Interieur. Naar verluidt mooie stucversiering in rococostijl op schouwmantel.

 • VERHOUSTRAETE A., Over het Stalinsgoed en de Ganzeplas te Aalter, in Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek nummer 5, 1953, p. 191-198.

Bron: LANCLUS K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Bellemstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteeldomein De Wallekens [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34566 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.