erfgoedobject

Classicistisch burgerhuis

bouwkundig element
ID: 3459   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3459

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dit fraaie, classicistisch getinte dubbelhuis dateert uit het laatste kwart van de 18de eeuw. In de door een risaliet benadrukte middentravee bevindt zich een rondboogpoort in rechthoekige omlijsting.

Historiek

Het huidige herenhuis kwam in verschillende bouwfasen tot stand. Het bestaat eigenlijk uit twee oude huizen die waarschijnlijk dateren uit de 16de-17de eeuw. Deze eigendommen werden in de 18de eeuw samengevoegd tot de huidige grote woning met brede lijstgevel in classicistische stijl.

In 1705 kochten Walterus Vanden Bossche en Barbara Van den eynde "Twee huyse gestaan neffens malcander in de Peperstraete alhier ... met eene uytganck op Sint Catelijne Kerkhof" van Jonker Peeter Simon De Coninck. Voordien werd de familie Van den Nieuwenhuyse als eigenaar vermeld. De familie Van den Bossche bleef de officiële eigenaar van het goed tot 1775, maar bleef het pand daarna nog bewonen tot het begin van de 19de eeuw. Mogelijk is het deze familie die de herbouw van de twee oude huizen tot één luxueuze woning realiseerde rond het laatste kwart van de 18de eeuw.

In 1775 werd het goed verkocht door Joseph Horace Marie Vanden Bossche en Maria Cecelia van de Wa(e)l aan mevrouw Kar(z)on, weduwe Van Velsen. De verkoopakte van 1810 van mevrouw Kar(z)on, weduwe Van Velsen vermeldt "... certaine grande et spacieuse maisaon avec la cour et jardin ayant .... devant étée deux habitations ...".

In de 19de eeuw kwam het pand achtereenvolgens in het bezit van de families Montens-Ooms, Rosa - Robijns en Du Trieu De Terdonck. De provincie Antwerpen kocht het pand in 1896 om er haar vroedvrouwenschool in onder te brengen en verkocht het in 1973 aan de stad Mechelen.

Het herenhuis dat aldus in de 18de eeuw tot stand kwam, was oorspronkelijk zeer rijk ingericht. Dat kunnen we opmaken uit de beschrijving van de notarisakte van 1838: "Eene schoone en ruyme huyzing met modernen gevel, hebbende bendenwaerts vistibule, verscheyde zaelen, alle geboiseerd, behangen in m...bel papier én gevloerd in plan.... vercierd met marmere schouwen en nichen voor opene... ruyme keuken, citerne, kelders, gemakkelijken trap, - op ...eerste verdiep: vijf bovenkamers waer onder eene fraeije b...zael, alle ook geboiseerd, wel behangen en voorzien van ... ingemaekte kassen en alcoven, - op het tweedeverdiep: ...zoo slaepkamers als strijck en lijnwaes plaetsen. vier (?) groote zolders; - b..., ruymen hof rondom besloten in zijne mueren terzijde Etat domestique, agterwaerts afzonderlijk gebouw behelzende verscheyde kamers, koets(?)huys, remisien, stalling voor vijf peerden met slaepkamers en zolders daerboven en verdere toehoorigheden gestaen en gelegen in dePeperstraet wijk E nummer 283 nabij de Antwerpsche straet, te Mechelen...."

Beschrijving

Het betreft een fraai classicistisch getint dubbelhuis van drie bouwlagen en vijf traveeën onder een gecombineerd zadeldak (haaks op en parallel aan de straat), uit het vierde kwart van de 18de eeuw.

De bepleisterde en witgeschilderde voorgevel rust op een arduinen plint. De middentravee wordt benadrukt door een risaliet. De rondboogpoort met geprofileerd beloop op imposten, is gevat in een rechthoekige omlijsting met spiegels in de zwikken. De vooruitspringende gekorniste druiplijst dient ter ondersteuning van de ijzeren balkonleuning op de bel-etage. Er bevindt zich een rechthoekige deurvenster tussen vlakke posten onder een druiplijst op gegroefde consoles. Erboven is een guirlande aangebracht op de borstwering. Voorts zijn er rechthoekige vensters en lekdrempels op consooltjes en verdiepte borstweringen op de bovenste verdieping. De eenvoudige aflijnende kroonlijst wordt ondersteund door klossen. De eveneens bepleisterde achtergevel is voorzien van aangepaste muuropeningen.

In de tuin staat, haaks op de straat, een bakstenen aanhorigheid van één bouwlaag geritmeerd door rondboognissen op imposten gevat in rechthoekige spaarvelden. Het gebouwtje heeft rechthoekige vensters en deuren. Er zit een oculus of blind steekboogvenster in de boogvelden. De tuin wordt aan de kant van het Sint-Katelijnekerkhof afgesloten door middel van een muur.

Binnenin is de oudste bouwfase nog goed zichtbaar in de dakstructuur. In het interieur zijn nog verschillende elementen uit de 18de-eeuwse bouwfase zichtbaar, namelijk zeldzame handgemaakte stucplafonds, vloeren, een brede eiken statietrap.


Bron     : Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002188, Kanunnik De Deckerstraat 66
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Classicistisch burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3459 (Geraadpleegd op 14-10-2019)