Pastorie Sint-Corneliusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalter
Deelgemeente Aalter
Straat Brevierweg
Locatie Brevierweg 8, Aalter (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Aalter (actualisaties: 27-05-2008 - 14-06-2008).
  • Adrescontrole Aalter (adrescontroles: 02-08-2008 - 02-11-2008).
  • Inventarisatie Aalter (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Parochiekerk Sint-Cornelius: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 12-01-1977.

Beschrijving

Pastorie, gelegen schuin tegenover de westgevel van de parochiekerk. Gebouwd onder leiding van de gebroeders Eugeen en Louis Vuylsteke (Aalter) in 1847 op de plaats van de oude pastorie, daterend van 1616. Voortuintje met ijzeren hek en afsluiting tussen bakstenen pijlers. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen). Beraapte gevel met witomlijste vensters en deur met hoekblokken en sluitstenen, en arduinen dorpels op consooltjes. Behouden deur met bovenlicht. Gelijkaardige beraapte achtergevel uitziend op ommuurde tuin. Een plintsteentje naast de achterdeur vermeldt: "Pastore/ J.B . Gevaert/ Burgimagistro/ J.C. Soudan/ 1847".

Sober interieur met behoud van versierde schoorsteenmantel.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Aalter

Aalter (Aalter)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.