erfgoedobject

Domein Landhuis Nobelstede

bouwkundig / landschappelijk element
ID
34642
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34642

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Domein Landhuis Nobelstede
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Landhuis Nobelstede
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Rechthoekig omgracht goed zogenaamd Nobelstede. Een hofstede "Nobels sté" werd circa 1630 gebouwd door Glaude Damas jr. in de wijk Manegaarde. Volgens een vermelding van 1647 "een behuysde hofstede metten grooten steepen huyse ende erfve soo dat is ghestacn ende gheleghen in sijn wallen". Bij de verkoop van 1733 is er sprake van "het huys van playsance met de hofstede ghenaemt Nobelstede, midsgaeders huysinghe, schueren, stallijnghen, alsoock de bosschen, lander, meerschen ende schoone dreven daermede gaende". In 1773 ten slotte vermeld als "huys van plaisance ofte casteel" en een "nieuwe dreve gaende van het casteel goet ofte Nobelstede tot aen de straate leedende naer Aeltre kercke". In 1899 verkocht aan Romaan De Wulf die in 1905-06 het huis grondig liet verbouwen. De vermelde nog bestaande dreef, vermoedelijk aangelegd circa 1765, loopt nu uit op de drukke verkeersader naar de kust, de Knokkeweg.

Heden neotraditioneel kasteeltje van twee bouwlagen opgetrokken uit bak- en natuursteen. Oude kern van het gebouw zichtbaar in gecementeerde gevels van rechter gedeelte aan voorkant en het centrale gedeelte van de achtergevel, bij de heropbouw eveneens aangepast in dezelfde stijl. Uitspringende zij- en deurtravee met trapgevel, laatstgenoemde gedateerd op cartouches Anno 1905 en op hoekpenant van bovenverdieping versierd met Sint-Jozefbeeld onder baldakijn. Rechthoekige vensters met overspannen de ontlastingsboog met blind boogveld. Sierankers. Trapgevels en trapdakvensters met pinakels en ijzeren bekroningen.

Aan gelijkaardige, gedeeltelijk gecementeerde achtergevel, uitziend op grote omgrachte tuin, toevoeging van een vierkante torenachtige uitbouw onder een tentdak met bekronende belvedère onder peerspits en een houten veranda.

Ten noorden, dienstgebouwen (nummer 33) en grote duiventil en eertijds ten oosten, serres. In de zuidelijke hoek van het terrein verbond eertijds een ijzeren walbrugje de achterliggende meersen met de tuin en een tuinpaviljoen, beide nu vervallen.

  • VERHOUSTRAETE A., Rondom Nobelstede te Aalter, in Ons Heem, XX, 2, 1966, p. 57-61.

Bron: LANCLUS K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Domein Landhuis Nobelstede [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34642 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.