erfgoedobject

Landhuis Nobelstede

bouwkundig element
ID: 34642   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34642

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Landhuis Nobelstede
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Rechthoekig omgracht goed zogenaamd "Noelstede". Een hofstede zogenaamd "Nobels sté" werd circa 1630 gebouwd door Glaude Damas jr. in de wijk Manegaarde. Volgens een vermelding van 1647 "een behuysde hofstede metten grooten steepen huyse ende erfve soo dat is ghestacn ende gheleghen in sijn wallen". Bij de verkoop van 1733 is er sprake van "het huys van playsance met de hofstede ghenaemt Nobelstede, midsgaeders huysinghe, schueren, stallijnghen, alsoock de bosschen, lander, meerschen ende schoone dreven daermede gaende". In 1773 tenslotte vermeld als "huys van plaisance ofte casteel" en een "nieuwe dreve gaende van het casteel goet ofte Nobelstede tot aen de straate leedende naer Aeltre kercke". In 1899 verkocht aan Romaan De Wulf die in 1905-06 het huis grondig liet verbouwen. De vermelde nog bestaande dreef, vermoedelijk aangelegd circa 1765, loopt thans uit op de drukke verkeersader naar de kust, de Knokkeweg.

Thans neotraditioneel kasteeltje van twee bouwlagen opgetrokken uit bak- en natuursteen. Oude kern van het gebouw zichtbaar in gecementeerde gevels van rechter gedeelte aan voorkant en het centrale gedeelte van de achtergevel, bij de heropbouw eveneens aangepast in dezelfde stijl. Uitspringende zij- en deurtravee met trapgevel, laatst genoemde gedateerd op cartouches Anno 1905 en op hoekpenant van bovenverdieping versierd met Sint-Jozefbeeld onder baldakijn. Rechthoekige vensters met overspannen de ontlastingsboog met blind boogveld. Sierankers. Trapgevels en trapdakvensters met pinakels en ijzeren bekroningen.

Aan gelijkaardige, gedeeltelijk gecementeerde achtergevel, uitziend op grote omgrachte tuin, toevoeging van een vierkante torenachtige uitbouw onder een tentdak met bekronende belvedère onder peerspits en een houten veranda.

Ten noorden, dienstgebouwen (nummer 16) en grote duiventil en eertijds ten oosten, serres. In de zuidelijke hoek van het terrein verbond eertijds een ijzeren walbrugje de achterliggende meersen met de tuin en een tuinhuisje, beide thans vervallen.

  • VERHOUSTRAATE A., Rondom Nobelstede te Aalter, in Ons Heem, XX, 2, 1966, p. 57-61.

Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Landhuis Nobelstede [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34642 (Geraadpleegd op 28-05-2020)