Hoeve Schoonberg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalter
Deelgemeente Aalter
Straat Schoonberg
Locatie Schoonberg 11, Aalter (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Aalter (actualisaties: 27-05-2008 - 14-06-2008).
  • Adrescontrole Aalter (adrescontroles: 02-08-2008 - 02-11-2008).
  • Inventarisatie Aalter (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Schoonberg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve Schoonberg: oude gebouwen
gelegen te Schoonberg 11 (Aalter)

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Schoonbergbos - Slangenbos

Deze bescherming is geldig sinds 07-02-1996.

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "Schoonberg". "Schoonberge" was een oude heerlijkheid met foncier in de huidige gelijknamige wijk op de grens met Ruiselede, ver van de kern van het gebied. De oudst bekende vermelding van de heer dateert van 1306. Slechts circa 1770 bouwde men voor het eerst een hofstede op dit foncier. Hoevegebouwen met de vermelding Schoonbergh komen voor op de Ferrariskaart (1770-1778).

Vanuit het erf vertrekken vier dreven van circa 150 meter naar de vier windstreken. De dubbele beukendreef leidend naar de straat zou dateren van 1910.

Fraaie hoeve met losstaande bestanddelen in U-vorm gegroepeerd en met woonhuis op terp. Later bijgebouwde dienstgebouwen.

Ten zuiden, woonhuis uitziend op dreef naar de straat; vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) met klokkenstoel, vermoedelijk uit begin van de 19de eeuw, ter vervanging van een ouder woonhuis. Witgekalkte lijstgevel op gepikte plint. Licht getoogde vensters met kleine roedeverdeling en luiken. Centrale deurtravee uitlopend in puntdakvenster met windveren en rondboogvenster. Woonhuis geflankeerd door achteruitliggende stallen; linkervleugel met centrale gedichte rondboogpoort en rechtervenster horend bij de woning, rechtervleugel van zes traveeën waarvan de eerste twee witgekalkt.

Ten westen, op het voorerf, stallen met ingemetste gevelsteen waarop inscriptie: "H.M. (?) t' Kint de Roodenbeke/ Z. t' Kint de Roodenbeke/ geboren de Naeyer/ I.J.M. t' Kint de Roodenbeke/ 1859". Ruime bakstenen stallen onder zadeldak (pannen) voorzien van troggewelven en ijzeren I-balken.

Voor de westelijke stallen, fraai houten gebouw met overdekte mestvaalt en hooizolder, thans in gebruik als vrije loopplaats voor vee. Wanden met gepikte houten bebording en afgedekt met schilddak (pannen, nok loodrecht op de straat).

Ten oosten, op het voorerf, bakstenen schuur met drie gebogen poorten, rechts thans van garage. In zijpuntgevel luchtgaten, rechts uilengaten. Aan de oostkant doorgetrokken mank zadeldak, schild als afdak rustend op houten palen.

Voor het huis koepelvormig hondenhok opgetrokken uit gepikte baksteen. In de zuidoostelijke hoek van het erf, bakhuis van het tweedelige type met bewaarde oven.

  • VERHOUSTRAATE A. 1969: Kroniek. Hofstede Schoonberge, Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek nummer 20, 246-250.
  • VERHOUSTRAATE A. 1964: Leenroerig overzicht van Aalter II, Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek nummer 15, 79-82.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Schoonbergbos en Slangenbos

Schoonberg (Aalter), Kruiskerkestraat, Vossenholstraat, Wantestraat (Ruiselede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.