erfgoedobject

Hoeve Schoonberg

bouwkundig element
ID
34697
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34697

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "Schoonberg". "Schoonberge" was een oude heerlijkheid met foncier in de huidige gelijknamige wijk op de grens met Ruiselede, ver van de kern van het gebied. De oudst bekende vermelding van de heer dateert van 1306. Slechts circa 1770 bouwde men voor het eerst een hofstede op dit foncier. Hoevegebouwen met de vermelding Schoonbergh komen voor op de Ferrariskaart (1770-1778).

Vanuit het erf vertrekken vier dreven van circa 150 meter naar de vier windstreken. De dubbele beukendreef leidend naar de straat zou dateren van 1910.

Fraaie hoeve met losstaande bestanddelen in U-vorm gegroepeerd en met woonhuis op terp. Later bijgebouwde dienstgebouwen.

Ten zuiden, woonhuis uitziend op dreef naar de straat; vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) met klokkenstoel, vermoedelijk uit begin van de 19de eeuw, ter vervanging van een ouder woonhuis. Witgekalkte lijstgevel op gepikte plint. Licht getoogde vensters met kleine roedeverdeling en luiken. Centrale deurtravee uitlopend in puntdakvenster met windveren en rondboogvenster. Woonhuis geflankeerd door achteruitliggende stallen; linkervleugel met centrale gedichte rondboogpoort en rechtervenster horend bij de woning, rechtervleugel van zes traveeën waarvan de eerste twee witgekalkt.

Ten westen, op het voorerf, stallen met ingemetste gevelsteen waarop inscriptie: "H.M. (?) t' Kint de Roodenbeke/ Z. t' Kint de Roodenbeke/ geboren de Naeyer/ I.J.M. t' Kint de Roodenbeke/ 1859". Ruime bakstenen stallen onder zadeldak (pannen) voorzien van troggewelven en ijzeren I-balken.

Voor de westelijke stallen, fraai houten gebouw met overdekte mestvaalt en hooizolder, heden in gebruik als vrije loopplaats voor vee. Wanden met gepikte houten bebording en afgedekt met schilddak (pannen, nok loodrecht op de straat).

Ten oosten, op het voorerf, bakstenen schuur met drie gebogen poorten, rechts heden van garage. In zijpuntgevel luchtgaten, rechts uilengaten. Aan de oostkant doorgetrokken mank zadeldak, schild als afdak rustend op houten palen.

Voor het huis koepelvormig hondenhok opgetrokken uit gepikte baksteen. In de zuidoostelijke hoek van het erf, bakhuis van het tweedelige type met bewaarde oven.

  • VERHOUSTRAATE A. 1969: Kroniek. Hofstede Schoonberge, Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek nummer 20, 246-250.
  • VERHOUSTRAATE A. 1964: Leenroerig overzicht van Aalter II, Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek nummer 15, 79-82.

Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Hoeve Schoonberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34697 (Geraadpleegd op )