erfgoedobject

Kasteel Schuurlo

bouwkundig element
ID: 34703   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34703

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Schuurlo
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Kasteel Schuurlo, deel uitmakend van het voormalige "Goed Schuurlo" in het westen van Sint-Maria-Aalter. Voor het eerst vermeld in 1375. Begin 19de eeuw is er sprake van een landhuis. In 1863 verbouwing van het landhuis en aanleg van een lusttuin. In 1890 werd de woning verbouwd tot een omgracht kasteel met koetshuis, remise en oranjerie. Begin 1920 sloping van het kasteel. Heropbouw van een kleine buitenplaats in neotraditionele stijl verderop in het park in 1931.

Gelegen in de noordoosthoek van het omgrachte domein en in de omgeving van de grillige vijver. Naast het "kasteeltje", kleine walbrug met ijzeren leuningen.

Neotraditioneel kasteeltje (nummer 11) van twee bouwlagen opgetrokken uit baksteen met veel trapgevels met Brugse travee waarin kruiskozijnen en spitsboogveldjes. Traptorentje in de oksel van achtergevel en achterbouwsel. Sporen van vroegere serres erachter.

Ten zuiden, voormalig koetshuis van drie traveeën onder schilddak. Drie rondboogpoorten met waaier, overluifeld met glas en ijzer en van elkaar gescheiden door lisenen onderling verbonden door rondbogen.

Ten zuidoosten, voormalige oranjerie of speelhuis, heden onderkelderd woonhuis (nummer 10), van vijf traveeën en één bouwlaag onder schilddak. Zuidgevel met travee-indeling gemarkeerd door lisenen. Rondboogvensters en centrale rondboogdeur (+ treden). Gekornist hoofdgestel en tandlijst. Nagenoeg blinde zijgevels en blinde achtergevel.

  • CAMERLINCKX J., Het Goed Schuurlo te Maria-Aalter, in Land van de Woestijne, III, 1980, nummer 1, p. 8-15, nummer 2, p. 3-13.

Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteel Schuurlo [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34703 (Geraadpleegd op 12-08-2020)