Oud wethuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Café Schepenhuis, Negher, De Moriaen, Het Moorken
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalter
Deelgemeente Bellem
Straat Bellemdorpweg
Locatie Bellemdorpweg 2, Aalter (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Aalter (actualisaties: 27-05-2008 - 14-06-2008).
  • Adrescontrole Aalter (adrescontroles: 02-08-2008 - 02-11-2008).
  • Inventarisatie Aalter (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Oude wethuis

Deze bescherming is geldig sinds 24-09-1996.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oude wethuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel en kerk van Bellem met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 24-09-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd Het oude wethuis der heerlijkheid van Bellem. Voor 1800 herberg waar de schepenen van Bellem-Schuurvelde vergaderden. Ook café zogenaamd "Schepenhuis", "Negher", "De Moriaen", "Het Moorken". Later tweegezinswoning. De zes beuken voor het huis werden geveld in 1925. Thans met kleine omhaagde voortuin. Boerenerf met vernieuwde bedrijfsgebouwen naast en achter het woonhuis.

Huis van vijf (?) traveeën met respectievelijk één en twee bouwlagen onder zadeldaken (pannen, nok parallel aan de straat); gedateerd 1760 op de sluitsteen van de arduinen deuromlijsting. In 1779 nog voorzien van een toren. Vermoedelijk twee rechter traveeën later toegevoegd. Gewitte gevels op gepikte plint. Rechthoekige beluikte vensters met 19de-eeuws houtwerk. Brede centrale spiegelboogdeur in geprofileerde arduinen omlijsting met oren met jaartal 1760; bekronende waterlijst met sluitsteen. Erboven pseudo-fronton met oeil-de-boeuf. Overkragend zadeldak. Linker zijpuntgevel met aandak en muurvlechtingen. Het rechter gedeelte telt twee kleinere bouwlagen met licht getoogde vensters, op de benedenverdieping beluikt. Sporen van muurvlechtingen in de zijgevel wijzen op een vroegere constructie van slechts één bouwlaag. Links aanbouwsel onder lessenaarsdak.

  • DEVOS P., De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen, Gent, 1982, band I, p. 120-124.
  • STOCKMAN L., Op bezoek te Bellem, Lotenhulle en Poeke, in Ons Meetjesland, X, 3, 1977, p. 112.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Bellemdorpweg

Bellemdorpweg (Aalter)

maakt deel uit van Dorpskern Bellem

Bellemdorpweg zonder nummer, Lotenhullestraat 1, Mariahovelaan 2-6 (Aalter)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.