Maria Magdalenakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Klein Begijnhofkapel
Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Kanunnik De Deckerstraat
Locatie Kanunnik De Deckerstraat 40, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Maria Magdalenakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Maria Magdalenakapel

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Klein Begijnhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige Maria Magdalenakapel, heden als turnzaal deel uitmakend van de stedelijke gemengde lagere school.

Bakstenen schoolgebouwen gerangschikt rondom grosso modo twee rechthoekige binnenplaatsen; één bouwlaag hoog onder zadel- en schilddaken (mechanische pannen en leien), opgetrokken in de tweede helft van de 19de en de 20ste eeuw.

Huidige kapel met 16de-17de-eeuws uitzicht, op de plaats van een vroegere kapel van 1305 die verwoest werd in 1580 tijdens de godsdiensttroebelen.

Heden hoekpand van de straat Klein Begijnhof en de Kanunnik De Deckerstraat. Sober verankerd en beschilderd éénbeukig gebouw van baksteen op gepikte afgeschuinde sokkel van zandsteen; zadeldak met scherpe helling (nok parallel aan de straat, leien); tot 1823 voorzien van een kleine dakruiter. Behouden zandstenen hoekblokken en markerende doorlopende druiplijst. Noord- en zuidpuntgevels met schouderstukken, zandstenen kraag- en dekstenen en speklagen in de top. Zuidpuntgevel (aan straatzijde) voorzien van twee latere korfboogvensters; ijzeren roedeverdeling. Hoekbeeld met jaartal 1823-1936, "Eeuwfeest der Noordschool, bestuurder Velkger herdacht".

In de oostelijke zijgevel van vier traveeën gedrukte tudorboogvormige vensters in zandstenen omlijstingen met kwarthol beloop, onder doorlopende omgebogen waterlijst; onderdorpels aansluitend bij de doorlopende lijst. In de zuidelijke voorpuntgevel bevindt zich een deels gedicht spitsboogvenster met afzaat en gelijkaardige omschrijvende waterlijst. Deels vernieuwde begane grond met recente muuropening. Ingebouwde lange gevel ten westen.

Interieur. Zichtbare trekstangen, overkluisd door middel van een tongwelf en halfkoepelvormige overwelving boven het koor; fraai uitgewerkte gordelbogen op kraagstenen; omlopend geleed kordon op consoles met nog symmetrische schelp- en loofmotieven; opschrift "ANNO" en "1769" respectievelijk in de oost- en westhoek. Halfronde sluitsteen van het koorgewelf verfraaid door stucreliëf met engelenhoofden en centrale kelk.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

maakt deel uit van Klein Begijnhof

Kanunnik De Deckerstraat 40, 42, Klein Begijnhof 2-16, Klein-Begijnhofbogaard 1, 2, 3, 6-14, 7-17 (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.