Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalter
Deelgemeente Bellem
Straat Lotenhullestraat
Locatie Lotenhullestraat 1, Aalter (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Aalter (actualisaties: 27-05-2008 - 14-06-2008).
  • Adrescontrole Aalter (adrescontroles: 02-08-2008 - 02-11-2008).
  • Inventarisatie Aalter (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel en kerk van Bellem met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 24-09-1996.

Beschrijving

Begin 19de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen op beboomd erf afgesloten met haag en ijzeren hek tussen bakstenen pijlers met vaasbekroning en gietijzeren wapenschildjes van het kasteel op de basis. Naar verluidt indertijd ook wasplaats voor het kasteel (zie Mariahovelaan nummer 2) voorzien van een grote waterput.

Woonhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak (zinkplaten, nok evenwijdig aan de straat). Witgeschilderde gevels op gecementeerde plint, oorspronkelijk in onbeschilderde baksteen. Rechthoekige vensters met kleine roedeverdeling met luiken. Dito deur. Kleine bijna vierkante vensters op de halve verdieping.

Ten westen, wagenhuis van drie traveeën onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) met poorten in rondboogarcade.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Bellem

Bellemdorpweg zonder nummer, Lotenhullestraat 1, Mariahovelaan 2-6 (Aalter)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lotenhullestraat (Bellem)

Lotenhullestraat (Aalter)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.