Kasteelhoeve bij Kasteel van Bellem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalter
Deelgemeente Bellem
Straat Mariahovelaan
Locatie Mariahovelaan 6, Aalter (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Aalter (actualisaties: 27-05-2008 - 14-06-2008).
  • Adrescontrole Aalter (adrescontroles: 02-08-2008 - 02-11-2008).
  • Inventarisatie Aalter (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve bij Kasteel van Bellem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel en kerk van Bellem met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 24-09-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kasteelhoeve, opgetrokken in tweede kwart 19de eeuw, na de heropbouw van het kasteel in 1815. Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd in U-vorm rondom begraasd erf, toegankelijk via een brugje over gracht en ijzeren hek tussen vierkante bakstenen pijlers met wapenschild van de baronie.

Ten zuiden, boerenhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen). Bakstenen gevel op grijsgeschilderde plint met uitspringende hoekpenanten en centrale deurtravee. uitlopend in een dakvenstertje. Hoge rechthoekige vensters met vernieuwd houtwerk: kleine roedeverdeling en persiennes. Nieuwe dakvensters in baksteen met driehoekig fronton.

Aan weerszij van het erf, haaks op de straat, staan de bakstenen dienstgebouwen onder zadeldaken (pannen), geritmeerd door gedrukte rondboogarcade. Straatgevels voorzien van halfronde boog waarin luik; geveltoppen versierd met gedicht Venetiaans drielicht.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Bellem

Bellemdorpweg zonder nummer, Lotenhullestraat 1, Mariahovelaan 2-6 (Aalter)

maakt deel uit van Kraenepoel en Markettebossen

Bellemstation, Kraenepoelpad, Langestraat, Lotenhullestraat, Mariahovelaan, Meerkensdreef, Oude Gentweg,...

maakt deel uit van Mariahovelaan

Mariahovelaan (Aalter)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.