erfgoedobject

Kasteelhoeve bij Kasteel van Bellem

bouwkundig element
ID: 34828   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34828

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kasteelhoeve, opgetrokken in tweede kwart 19de eeuw, na de heropbouw van het kasteel in 1815. Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd in U-vorm rondom een met gras begroeid erf, toegankelijk via een brugje over gracht en ijzeren hek tussen vierkante bakstenen pijlers met wapenschild van de baronie.

Ten zuiden, boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen). Bakstenen gevel op grijsgeschilderde plint met uitspringende hoekpenanten en centrale deurtravee. uitlopend in een dakvenstertje. Hoge rechthoekige vensters met vernieuwd houtwerk: kleine roedeverdeling en persiennes. Nieuwe dakvensters in baksteen met driehoekig fronton.

Aan weerszij van het erf, haaks op de straat, staan de bakstenen dienstgebouwen onder zadeldaken (pannen), geritmeerd door gedrukte rondboogarcade. Straatgevels voorzien van halfronde boog waarin luik; geveltoppen versierd met gedicht Venetiaans drielicht.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskern Bellem

  • Is deel van
    Kraenepoel en Markettebossen

  • Is deel van
    Mariahovelaan

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteelhoeve bij Kasteel van Bellem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34828 (Geraadpleegd op 23-10-2020)