Windmolen Artemeersmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hartemeersmolen
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalter
Deelgemeente Poeke
Straat Artemeersstraat
Locatie Artemeersstraat 14A, Aalter (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Aalter (actualisaties: 27-05-2008 - 14-06-2008).
  • Adrescontrole Aalter (adrescontroles: 02-08-2008 - 02-11-2008).
  • Inventarisatie Aalter (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Windmolen Artemeersmolen

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1986.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Windmolen Hartemeersmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Windmolen Artemeersmolen: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Hartemeersmolen". Gelegen in een goed behouden open, licht golvend landschap op de grens van Poeke met Aarsele en Kanegem (West-Vlaanderen). Ronde bakstenen bovenkruier (zonder galerij) op molenberg. In de 19de eeuw ook oliemolen. Volgens P. Bauters gebouwd in 1810 ter vervanging van de nabijgelegen houten Eekhoutmolen te Kanegem. In 1846 vervanging van een nieuw vangwiel (zie jaartal op het oude kroonwiel) door Karel Wibo, bij de recente restauratiewerken opnieuw vervangen. De aanvankelijk conische kuip werd in 1882 verhoogd met een cilindrische vorm (zonder steigergaten) en de molenberg werd nadien aangevoerd. Restauratie in 1975-77 na 25 jaar leegstand en in 1984 herstelling van de molenkap en toevoeging van een betonnen pad rondom de molen.

Witgeschilderde molenromp met inrijpoort aan de zuidkant van het molenperron. Ingangsdeuren aan oost- en zuidwestkant van de molendam. Ter hoogte van de belt vierkante vensters met roedeverdeling. Erboven rechthoekige vensters. De gerestaureerde molenkap van het West-Vlaamse type met een recht voorkeuveleinde en een houten balkon boven de staart, is afgedekt met leien en bekroond met een windwijzer in de vorm van een trompetblazertje. De gedeeltelijk ommuurde belt (met ingegraven maalstenen) werd bij de restauratiecampagne voorzien van een bijkomende woonruimte.

  • BAUTERS P., Eeuwen onder wind en wolken, Gent, 1985, p. 312-315.
  • BAUTERS P., Het Oostvlaams molenbestand in 1986, in Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, Bijdragen Nieuwe Reeks, nummer 25, Gent, 1986, p. 129.
  • GOEMINNE L., De Hartemeersmolen te Poeke, in Bijdragen tot de Geschiedenis der Stad Deinze en van het Land aan de Leie en Schelde, XLIV, 1977, p. 63-87.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Omgeving windmolen Artemeersmolen

Artemeersstraat, Duinenstraat, Reigerbeekstraat, Vinktsestraat (Aalter), Kanegemstraat (Deinze), Kazernestraat,...

maakt deel uit van Poeke

Poeke (Aalter)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.