erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
34992
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34992
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achterin gelegen boerenhuis met stal van zes en twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat) op begraasd erf. Witgekalkte erfgevel (naar zuiden) op grijsgeschilderde plint met twee rechthoekige en één getoogd venster voorzien van bruine luiken. Vermoedelijk werd de rechtertravee (getoogd venster) later toegevoegd (confer bouwnaad). Eenvoudige rechthoekige deur.

In woonkamer bewaarde doch witgeschilderde moerbalk met ingekerfd jaartal 1768 in spiegelschrift.

Recenter bijgebouwde schuur en stallen gegroepeerd rondom het erf.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Omgeving windmolen Artemeersmolen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/34992 (Geraadpleegd op )