Goed te Boris

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalter
Deelgemeente Poeke
Straat Reigerbeekstraat
Locatie Reigerbeekstraat 1, Aalter (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Aalter (actualisaties: 27-05-2008 - 14-06-2008).
  • Adrescontrole Aalter (adrescontroles: 02-08-2008 - 02-11-2008).
  • Inventarisatie Aalter (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Goed te Boris

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Windmolen Artemeersmolen: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1986.

Beschrijving

Zogenaamd "Goed te Boris". Eertijds omwald goed (thans nog resten van omgrachting). Zetel van een heerlijkheid. Reeds vermeld in 1448.

Ten noorden, boerenhuis van acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), uit eerste helft 19de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint met dubbelhuisopstand. Rondboogvensters met vernieuwd houtwerk en witte luiken op arduinen lekdrempel. Rondboogdeur in rechthoekige geschilderde bakstenen omlijsting, met ingekerfd jaartal 1832. Witbepleisterde kroonlijst.

Ten oosten en ten westen, twee parallelle dienstgebouwen met schuur en stallingen, respectievelijk gedateerd op achterpuntgevels 1866 en 1867; voorzien van latere aanpassingen, vooral bij oostvleugel. Ten noorden, gelegen aan de straat en vijver, bakhuis.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Omgeving windmolen Artemeersmolen

Artemeersstraat, Duinenstraat, Reigerbeekstraat, Vinktsestraat (Aalter), Kanegemstraat (Deinze), Kazernestraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.