erfgoedobject

Kasteel van Nevele

bouwkundig element
ID: 35069   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35069

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel van Nevele
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voormalig "Kasteel van Nevele" en later klooster. De geschiedenis van het oorspronkelijk versterkte 'kasteel' van de heer van Nevele gaat terug tot de 11de eeuw. Toen werd volgens De Potter en Broeckaert een "viercante torre ghemetst van blauwe schorre" op een omwalde motte. Deels vervallen na de slag van 1381 in de strijd tussen Lodewijk van Male en de Gentenaars. De heer van Nevele bewoonde toen reeds het kasteel van Ooidonk. Het "kasteel" werd op de toren na gesloopt in 1488. Per schip werd het afbraakmateriaal naar Gent vervoerd om te worden hergebruikt voor de stadsversterking tegen de invallen van Maximiliaan van Oostenrijk. Vermoedelijk eind 16de eeuw of in de 17de eeuw heropgebouwd als kasteel en gevangenis. Wordt ook vermeld als woonplaats van de amman en soms ook als woonplaats van de ontvanger der heerlijke rechten. Hier was ook de zaal waarin de vierschaar gehouden werd en het leenhof van de heerlijkheid. Volgens de kaart bij het renteboek van 1639-40 bestaande uit een tweedelige motte met omwald opper- en neerhof, omwalling aansluitend bij de Poekebeek. De associatie van het mottecomplex met de ernaast gelegen kerk wijst op een vestiging van de landheer reeds voor de kerstening (7de eeuw). In het landboek van 1682-83 beschreven als: "Den heer Baron van lande van Nevele, zijn casteel mette mote, ende een planterije van eecken boomen oock op een mote mette wallen daermede gaande...". Vermoedelijk werd het kasteel begin 19de eeuw heropgebouwd in empirestijl. In 1855 in gebruik als klooster van de zusters van St.Vincentius a Paulo. Na de Tweede Wereldoorlog voorzien van een nieuw bakstenen parement. In 1983 verkocht en ingericht als flatgebouw.

Gevel van zeven traveeën en twee bouwlagen. Zijrisalieten van elk twee traveeën met pseudo-fronton, rondboogvensters en deur met empirewaaier. Oculi in de geveltoppen. Drie middentraveeën met een verdieping hoger opgetrokken voorzien van rechthoekige vensters, op de bovenverdieping gevat tussen Ionische pilastertjes en op de beletage bekroond met kroonlijst.

De muur die de oostzijde van het complex afsluit is opgetrokken in veldsteen; opklimmend tot de 17de eeuw (?). Achter de muur, in de noordoosthoek, resterend gedeelte van het voormalige kasteel met vierkant traptorentje (17de eeuw ?) eveneens in veldsteen en hersteld met baksteen.

  • DE POTTER F.,BROECKAERT J. 1864-1870: Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, I, 5, Gent, 43-45.
  • JANSSENS A. 1973: Nieuwe gegevens over het kasteel van Nevele, Het Land van Nevele,, 4.1, 25-34.
  • LAVENT L. 1979: Het kultuurlandschap te Nevele in de 17de eeuw, Het Land van Nevele, 10.3-4, 140-142.

.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kasteel van Nevele [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35069 (Geraadpleegd op 10-07-2020)