erfgoedobject

Paterije bij het penitentenklooster

bouwkundig element
ID
35103
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35103

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eertijds zogenaamde "Paterije" bij het klooster van de zusters penitenten.

Historiek

Reeds in de 15de eeuw bestond er een gasthuis (in de huidige Cyriel Buyssestraat) waarover de heren van Nevele het beschikkingsrecht hadden. In 1502 door Jehan de Montmorency omgevormd tot klooster van grauwe zusters of penitenten. Kort daarop betrekken de zusters twee huizen met een tuin in de Langemunt. Een kapel werd ingewijd voor 1513. Zoals te zien op oude kaarten moet een groter klooster aan de Langemunt gebouwd zijn tussen 1638 en 1681. Na de hervorming van de kloosterregel werd in 1663 een residentie voor twee paters rekollekten of "paterije" gebouwd naast het klooster van de zusters. Het klooster werd afgeschaft in 1783 maar de kapel en de paterije bleven bestaan. In 1785 werd het kloosterpand verkaveld in elf percelen. In 1795 werd de kapel omgevormd tot toneelzaal.

Sporen van de oude kapel en het klooster opklimmend tot de 16de eeuw bleven bewaard in de vernieuwde huizen nummer 21 en 23 en de achterbouwen ervan.

Beschrijving

Achterin de voortuin met een witgeschilderde ijzeren afsluiting en hek uit de tweede helft van de 19de eeuw, ligt een bakstenen gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (kunstleien). Vermoedelijk is dit de vroegere, aangepaste "paterij" uit de tweede helft van de 17de eeuw.

Lijstgevels met verschillende bouwlijnhoogte van vier en twee traveeën. Licht getoogde vensters op lekdrempels (met vermoedelijk 19de-eeuws-houtwerk). Sierankers op de borstwering. Zijaandaken afgewerkt met muurvlechtingen. Laag afhellend achterdakschild met gerenoveerde achtergevels.

Interieur

Bewaarde vloeren en schouwen. Kelder met gedrukte ribgewelven, gedeeltelijk onder achteraanbouwsel waar naar verluidt eertijds een kapel in ondergebracht was.

  • VAN DE CASTEELE J., Grauwe zusters of penitenten-rekollektinen te Nevele: 1502-1784, (Het Land van Nevele, IX, 4, 1978, p. 155-242).

Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Paterije bij het penitentenklooster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35103 (Geraadpleegd op 14-04-2021)