erfgoedobject

Hof ten Heule

bouwkundig element
ID
35123
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35123

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hof ten Heule
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve met heerlijke rechten, leen gehouden van de heer van Nevele. Reeds vermeld in 1453 (zie jaartal aangebracht op het recente huisnaambord). Op de kaart van 1639 voorgesteld als motte met opper- en neerhof, eerstgenoemde gelegen in ronde omwalling. In 1682 omschreven als "eene behuysde hofstede staende op eene mote, met het nederhof, bogaert, meersschelken, vijvere ende wallebulcxken deer al rondomme ligghende". Op midden 19de-eeuwse kaart van Vander Maelen opgetekend als het omgrachte "cane. Ten Heyle", voorzien van een onbehuisde vierkante omgrachting en eronder een meer rechthoekige omgrachting.

Heden hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd op erf, afgesloten met ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste bakstenen pijlers.

Ten westen, ruim boerenwoning vermoedelijk met 18de-eeuwse kern; gecementeerde gevel onder zadeldak (mechanische pannen, nok parallel aan de straat). Zes rechthoekige beluikte vensters. Linker zijgevel gecementeerd. Rechter zijgevel afgewerkt met muurvlechtingen en sporen van vroegere dakhelling.

Ten noorden, overblijfsel van het vroegere buitengoed (?). Oostelijk gedeelte van drie traveeën onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) tussen zijtuitgevels met muurvlechtingen. Gewitte gevels op gepikte plint. Aan de veldzijde voorzien van travee-indeling met lisenen en een gedichte rondboogpoort. Aanleunende lagere stallen. Ten oosten, dwarsschuur en stallen onder zadeldak (pannen en golfplaten, nok parallel aan de straat). Ervoor mestvaalt en op het met gras begroeid erf rond betonnen hondenhok.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 3344.
  • Rijksarchief Gent, Fonds Baronie Nevele, nummer 74.

Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof ten Heule [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35123 (Geraadpleegd op )