erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 35142   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35142

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige hoeve met losse bestanddelen gelegen op boomgaard, nu buitenverblijf.

Ten noorden, gerestaureerde boerenwoning vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw; negen traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Geschilderde, naar het zuiden georiënteerde gevel, met rechthoekige vensters onder houten latei met luiken. Bouwnaden merkbaar. Zijgevels afgewerkt met muurvlechtingen. Links aandak met luchtgaten in geveltop. Zijaanbouwsels onder lessenaarsdaken.

Ten oosten, bijgebouw (wagenhuis?) onder mank zadeldak (pannen) met gedichte segmentboogpoort en houten bebording in geveltop.

Ten noorden, achter woonhuis, vervallen bakhuis met muurvlechtingen op voorgeveltop.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35142 (Geraadpleegd op 24-10-2020)