Boerenwoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nevele
Deelgemeente Hansbeke
Straat Begijnhoflaan
Locatie Begijnhoflaan 4, Nevele (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nevele (actualisaties: 08-05-2008 - 31-05-2008).
  • Adrescontrole Nevele (adrescontroles: 13-02-2008 - 13-02-2008).
  • Inventarisatie Nevele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Boerenwoning

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenwoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Hansbeke

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Fraai boerenhuis, thans in gebruik als bergruimte van het autobedrijf met nieuwe woning ernaast. Brede, naar zuiden georiënteerde gevel van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), naar verluidt jaartal 1710 in moerbalk en 1726 in linker zijgevel. Witgekalkte gevel op grijsgeschilderde plint. Zes houten kruiskozijnen per twee gegroepeerd met bewaard houtwerk en groen-witgeschilderde luikjes. Twee behouden 18de-eeuwse steekboogdeurtjes. Volgens eigenaar eertijds kuipenmakerij ondergebracht in twee rechtertraveeën (venster-deur). Boven linker deur bakstenen dakkapel met puntgevel (vlechtingen) en rondboogvenster. Overkragend dakschild op uitgesneden modillons. Zijgevels afgewerkt met muurvlechtingen, links met sporen van jaartal 17.. in kalk. Resterende jaarcijfers 26 zouden zichtbaar zijn op zolder van aanpalende woning. Nagenoeg blinde straatgevel (vroegere veldgevel).

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Begijnhoflaan

Begijnhoflaan (Nevele)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.