erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
35188
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35188

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Boerenwoning
    Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenwoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Hansbeke
    Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981

Beschrijving

Fraai boerenhuis, heden in gebruik als bergruimte van het autobedrijf met nieuwe woning ernaast. Brede, naar zuiden georiënteerde gevel van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), naar verluidt jaartal 1710 in moerbalk en 1726 in linker zijgevel. Witgekalkte gevel op grijsgeschilderde plint. Zes houten kruiskozijnen per twee gegroepeerd met bewaard houtwerk en groen-witgeschilderde luikjes. Twee behouden 18de-eeuwse steekboogdeurtjes. Volgens eigenaar eertijds kuipenmakerij ondergebracht in twee rechtertraveeën (venster-deur). Boven linker deur bakstenen dakkapel met puntgevel (vlechtingen) en rondboogvenster. Overkragend dakschild op uitgesneden modillons. Zijgevels afgewerkt met muurvlechtingen, links met sporen van jaartal 17.. in kalk. Resterende jaarcijfers 26 zouden zichtbaar zijn op zolder van aanpalende woning. Nagenoeg blinde straatgevel (vroegere veldgevel).


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35188 (Geraadpleegd op 12-06-2021)