Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nevele
Deelgemeente Hansbeke
Straat Doornbosstraat
Locatie Doornbosstraat 1, Nevele (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nevele (actualisaties: 08-05-2008 - 31-05-2008).
  • Adrescontrole Nevele (adrescontroles: 13-02-2008 - 13-02-2008).
  • Inventarisatie Nevele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Hansbeke

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen gebouwd op de plaats van een oudere hoeve. Op de Vander Maelenkaart zogenaamd "De Hansbroekhoeve". Boerenhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen); baksteen met ingekerfd jaartal 1783 in rechter zijgevel. Okerkleurig geschilderde gevel op gecementeerde plint. Licht getoogde vensters met bewaard houtwerk en witte luiken. Hoge rechthoekige deur. Zadeldak steunend op dakconsoles. Uit de muurvlechtingen op de zijgevels blijkt dat het dak verhoogd werd en de woning vergroot.

Schuur haaks ingeplant op straat en woonhuis, jaartal 1895, aangegeven door middel van bakstenen in rechter zijgevel (straatzijde), mogelijk met oudere kern. In het dak verhoogde inrijpoort. Telmerken op het gebint.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Doornbosstraat

Doornbosstraat (Nevele)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.