Herberg Wapen van Vinderhoute

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Hansbeke
Straat Hansbekedorp
Locatie Hansbekedorp 17, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nevele (actualisaties: 08-05-2008 - 31-05-2008).
  • Adrescontrole Nevele (adrescontroles: 13-02-2008 - 13-02-2008).
  • Inventarisatie Nevele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Wapen van Vinderhoute

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Hansbeke

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen herberg zogenaamd "Wapen van Vinderhoute" (in derde kwart 18de eeuw) en "Huis van Vinderhoute", thans zogenaamd "Dorpshuis". Gelegen aan een kleine gekasseide doorgang naast de noordelijke kerkhofmuur, reeds in 1700 vermeld als "voetslagh". Tot in de 19de eeuw stond in die omgeving een schandpaal van de heerlijkheid van Vinderhoute die een enclave had in Hansbeke.

Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); in de linker zijgevel jaarankers 1761. Thans beraapte voorgevel op gecementeerde plint met 19de-eeuwse uitzicht en een winkelraam uit eerste helft 20ste eeuw. Voorts rechthoekige vensters en deuren in vlakke witbepleisterde omlijsting. Zijgevels afgewerkt met muurvlechtingen, linker zijgevel met oculus tussen twee rechthoekige zoldervenstertjes. Sporen van muurvlechtingen duiden op een verhoogd dak.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Hansbeke

Begijnhoflaan 1-21, 2-24, Doornbosstraat 1-75, 2-62, Hansbekedorp 7-91, 10-90, Kerkakkerstraat 1-23,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hansbekedorp

Hansbekedorp (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.