Café Onder de toren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam De Croone; Den Engel
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Hansbeke
Straat Hansbekedorp
Locatie Hansbekedorp 24, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nevele (actualisaties: 08-05-2008 - 31-05-2008).
  • Adrescontrole Nevele (adrescontroles: 13-02-2008 - 13-02-2008).
  • Inventarisatie Nevele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café Onder de toren

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Café Onder de toren

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Hansbeke

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Café zogenaamd "Onder de toren". Reeds vermeld als herberg in 1648; in 1779 zogenaamd "De Croone" en daarvoor zogenaamd "Den Engel". Zou circa 1774 tot "wethuijs" gemaakt zijn. Gemeentehuis en gelijknamige herberg van circa 1880 (?) tot 1958-59. Thans ook postkantoor. Alleenstaand dubbelhuis tegenover de kerk. Bakstenen breedhuis op arduinen plint van vijf traveeën en twee bouwlagen onder overkragend zadeldak (pannen); op een nieuw geplaatste gevelsteen in de middentravee gedateerd 1765; aangepast circa 1905. Nagenoeg rechthoekige vensters met blauw-witte persiennes en houtwerk met kleine roedeverdeling (restauratie) en met imitatie-negblokken. Spiegelboogdeur (+ treden) in rechthoekige arduinen omlijsting met waterlijst. Begin 20ste eeuw nieuw gebouwde en een verdieping hoger opgetrokken middentravee: spiegelboogvenster met puntgevel met oculus. Vermoedelijk behouden 18de-eeuwse deuromlijsting met kroonlijst. Linker zijgevel met sporen van muurvlechtingen van het vroegere gebouw van één bouwlaag.

Witgekalkte achtergevel, verankerd, met oculus boven de deur (+ treden) en keldertrapje met luik. Voorts rechthoekige vensters.

Oud achteraanbouwsel van één bouwlaag. Onder afgewolfd pannendak.

Interieur. In de gelagzaal van de herberg bepleisterde plafonds met twee moerbalken. In achterbouw bewaarde, doch geschilderde zolderbalken met twee moerbalken.

  • DEVOS P. 1982: De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen, Gent, band I, 644-647.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Hansbeke

Begijnhoflaan 1-21, 2-24, Doornbosstraat 1-75, 2-62, Hansbekedorp 7-91, 10-90, Kerkakkerstraat 1-23,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hansbekedorp

Hansbekedorp (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.