Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Hansbeke
Straat Hansbekedorp
Locatie Hansbekedorp 43, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nevele (actualisaties: 08-05-2008 - 31-05-2008).
  • Adrescontrole Nevele (adrescontroles: 13-02-2008 - 13-02-2008).
  • Inventarisatie Nevele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Hansbeke

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Fraaie hoeve uit derde kwart 18de eeuw, rechts ijzeren hek met toegang tot het achter liggende erf. Eertijds gelegen naast de in 1924 gesloopte houten staakmolen en rosmolen. Bakstenen lijstgevel op gepikte plint, van zeven traveeën en één bouwlaag onder overkragend en nu mank zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig aan de straat). Vijf licht getoogde vensters in vlakke, witgeschilderde rechthoekige omlijsting met oren. Nagenoeg rechthoekige deur in gelijkaardige bepleisterde omlijsting met bekronende oculus en links ernaast gedichte deur. Geprofileerde bepleisterde kroonlijst als gevelbeëindiging.

Rechts zijgevel afgewerkt met muurvlechtingen en sporen van de vroegere lagere bouw. Gelijkaardig zoldervenster. Zandstenen hoekketting tot op plinthoogte bewaard.

Ten zuiden, dwarsschuur met stal onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). In het dak verhoogde inrijpoort.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Hansbeke

Begijnhoflaan 1-21, 2-24, Doornbosstraat 1-75, 2-62, Hansbekedorp 7-91, 10-90, Kerkakkerstraat 1-23,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hansbekedorp

Hansbekedorp (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.