erfgoedobject

Boerenarbeiderswoning

bouwkundig element
ID
35231
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35231

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenarbeiderswoning
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Hansbeke
  Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981

Beschrijving

Boerenarbeiderswoning daterend uit tweede helft 18de eeuw haaks ingeplant op de straat en evenwijdig met de huisjes Begijnhoflaan nummers 1-3. Samen met laatstgenoemde (gedateerd 1769) en nummers 64-66 één geheel vormend, zogenaamd het begijnhof, gegroepeerd in U-vorm rondom een met gras begroeid erf. Gewitte gevel op gepikte plint van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Houten kruiskozijnen met bewaard houtwerk en luiken. Nummer 60 met getoogd deurtje in uitspringende grijze bakstenen omlijsting op neuten met oren, kroonlijst en houten kapelletje. Links ernaast sporen van gedichte deur. Nummer 62. Getoogde deur met regenplankje. Houten modillons onder daklijst. Zijgevels afgewerkt met aandaken en muurvlechtingen en voorzien van een getoogd zoldervenster. Linker gevel met latere rechthoekige beluikte vensters en sieranker in de geveltop en rechter gevel met zijaanbouwsel onder lessenaarsdak.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Hansbeke

 • Is deel van
  Hansbekedorp


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenarbeiderswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35231 (Geraadpleegd op 23-06-2021)