Boerenarbeiderswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Hansbeke
Straat Hansbekedorp
Locatie Hansbekedorp 60-62, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nevele (actualisaties: 08-05-2008 - 31-05-2008).
  • Adrescontrole Nevele (adrescontroles: 13-02-2008 - 13-02-2008).
  • Inventarisatie Nevele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenarbeiderswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Hansbeke

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Boerenarbeidershuisje daterend uit tweede helft 18de eeuw haaks ingeplant op de straat en evenwijdig met de huisjes Begijnhoflaan nummers 1-3. Samen met laatst genoemde (gedateerd 1769) en nummers 64-66 een geheel vormend, zogenaamd "het begijnhof", gegroepeerd in U-vorm rondom een met gras begroeid erf. Gewitte gevel op gepikte plint van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Houten kruiskozijnen met bewaard houtwerk en luiken. Nummer 60 met getoogd deurtje in uitspringende grijze bakstenen omlijsting op neuten met oren, kroonlijst en houten kapelletje. Links ernaast sporen van gedichte deur. Nummer 62. Getoogde deur met regenplankje. Houten modillons onder daklijst. Zijgevels afgewerkt met aandaken en muurvlechtingen en voorzien van een getoogd zoldervenster. Linker gevel met latere rechthoekige beluikte vensters en sieranker in de geveltop en rechter gevel met zijaanbouwsel onder lessenaarsdak.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Hansbeke

Begijnhoflaan 1-21, 2-24, Doornbosstraat 1-75, 2-62, Hansbekedorp 7-91, 10-90, Kerkakkerstraat 1-23,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hansbekedorp

Hansbekedorp (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.