erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
35233
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35233
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Hansbeke
    Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981

Beschrijving

Boerenhuisje daterend uit eind 18de eeuw; vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Witgekalkte, naar zuiden georiënteerde gevel op gepikte plint met rechthoekige, beluikte vensters onder houten latei. Eerste blinde travee later toegevoegd. Getoogde deur in bewaarde 18de-eeuwse omlijsting van geschilderde baksteen op neuten met oren en waterlijstje. Rechter zijpuntgevel afgewerkt met muurvlechtingen. Rechter zijaanbouwsel onder lessenaarsdak. In de achtergevel uitgebreid met een "schotelhuis" onder laag afhellend dakschild met twee beluikte houten kozijnen en sporen van een gedichte aardappelkelder.

Ten oosten, vervallen huis en dwarsschuur onder zadeldak (golfplaten, voorheen stro, en pannen). Twee resterende traveeën rechts van het vroegere woonhuis met houten, beluikt kruiskozijn. Sporen van vakwerkbouw met pengaten in wandstijl.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Hansbeke

  • Is deel van
    Hansbekedorp


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35233 (Geraadpleegd op 19-06-2021)