erfgoedobject

Hotel in Lodewijk XV-stijl

bouwkundig element
ID: 3526   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3526

Juridische gevolgen

Beschrijving

Fraai hotel met jaartal 1755 in balkonhek hoofdgebouw; vermoedelijk oudere kern, verbouwd in de 18de eeuw en aangepast in het tweede kwart van de 20ste eeuw. Eertijds bewoond door aanzienlijke families, onder meer door commandant Albert le Maire (1850-1935).

Hoekcomplex met U-vormige gebouwen ingeplant rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats, met omheiningsmuur en centraal poortgebouw. Lage, witgekalkte bakstenen straatmuren met gepikte plint en begroeid hekwerk. Centraal bepleisterd en witgeschilderd poortgebouw onder gebogen schilddak (leien). Rondboogpoort in vlakke geprofileerde omlijsting met imposten, ingeschreven in rechthoekige omlijsting op grijsgeschilderde plint. Omlopend hoofdgestel met fries van trigliefen en sterk uitstekende kroonlijst.

Hoofdgebouw met L-vormige plattegrond, namelijk twee haakse vleugels onder afgesnuite zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen). Vleugel (nok parallel aan de straat) met bepleisterde en witgeschilderde voorgevel, dubbelhuisopstand, twee bouwlagen en zeven traveeën. Middenrisaliet van drie traveeën gemarkeerd door geblokte pilasters en bekroond door driehoekig fronton met oculus; middentravee benadrukt door ingangsdeur met fraai uitgewerkt bovenlicht gevat in arduinen spiegelboogvormige omlijsting met breed geprofileerd beloop voorzien van neuten en cartouchesluitsteen; rocaillemotieven in de zwikken tussen geblokte penanten. Gekorniste gestrekte druiplijst als aanzet aan de prachtige smeedijzeren balkonleuning, jaartal 1755 en mogelijk monogram A M. Deurvenster van de bel-etage in rondboogvormige geprofileerde omlijsting op neuten; booglijst met gestrekte druiplijst. Voorts rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels en persiennes. Gevelaflijning door middel van geleed kordon onder gekorniste kroonlijst.

Verankerde bakstenen rechterzijgevel van twee traveeën; oudere kern aangegeven door voormalige kloosterkozijnen met behouden zandstenen lateien en onderdorpels, getralied op de begane grond. Achtergevel met aangepaste muuropeningen en hoger opgetrokken laatste travee.

Haakse achtervleugel met verhoogde derde bouwlaag (zie muurvlechtingen achtergevel): oostelijke tuingevel met aangepaste voormalige kruiskozijnen en sporen van zandsteenblokken; westelijke tuingevel met rechthoekige vensters, deels gedicht; flankerende vierkante toren (uit het tweede kwart van de 20ste eeuw) aan achtergevel, met afgekante hoeken, aflijnend baksteenfries onder ingesnoerde naaldspits.

Voormalige koetshuizen (haaks op de straat): twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak (ten oosten met wolfseind, ten westen afgeknot). Aan binnenplaatszijde: verankerde bepleisterde gevels met kleine rechthoekige bovenvensters; begane grond geritmeerd door rondboogarcades op imposten en neuten, met poort en rechthoekige of geloogde deuren en vensters. Witgekalkte straatgevels op gepikte plint.

Achtergevel oostvleugel nagenoeg blind, met houten luikgat. Westvleugel: bakstenen achtergevel van drie traveeën; vermoedelijk hergebruikte steekboogvensters in geprofileerde omlijsting met rolwerksluitsteen; uiterst rechts een klein getralied rechthoekig venstertje. Mooie, eveneens hergebruikte (?) en aangepaste Lodewijk XV-deur in ingekaste hardstenen spiegelboogvormige omlijsting, met breed holrond beloop op imposten en neuten, voorzien van versierde sluitsteen en flankerende rocaillemotieven onder bekronende gebogen druiplijst met gestrekte uiteinden. Houten vleugeldeur met gebogen tussendorpel en rijkelijk uitgewerkt bovenlicht (uit het tweede kwart van de 20ste eeuw?).

Interieur naar verluidt grotendeels aangepast in het tweede kwart van de 20ste eeuw.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hotel in Lodewijk XV-stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3526 (Geraadpleegd op 04-06-2020)