Onderwijzerswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nevele
Deelgemeente Hansbeke
Straat Melkerijstraat
Locatie Melkerijstraat 9, Nevele (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nevele (actualisaties: 08-05-2008 - 31-05-2008).
  • Adrescontrole Nevele (adrescontroles: 13-02-2008 - 13-02-2008).
  • Inventarisatie Nevele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Onderwijzerswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Hansbeke

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Onderwijzerswoning bij een thans verdwenen schooltje, opgericht tijdens de schoolstrijd in 1879-80 op grond van de heer Borluut. In 1894 werd het schoolgebouw ingericht als melkerij en na de oprichting van de nieuwe melkerij (circa 1907) als feestzaal. Gesloopt in 1979. Een behouden arduinen gedenksteentje, op de scheiding tussen het voormalige schooltje van één bouwlaag en de hogere woning vermeldt: "Katholieke school/ Eigenaar F. Borluut-Kervyn/ Bouwmeester/ P. Steenbrugge". Bakstenen enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen). Licht getoogde muuropeningen. Centraal op de borstwering tussen de twee bouwlagen, nis met Mariabeeld. Links lager zijaanbouwsel onder afgewolfd dak.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Melkerijstraat

Melkerijstraat (Nevele)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.