Hoeve Goed 't Exaarde

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Neerhof van het kasteel
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Hansbeke
Straat Vaartstraat
Locatie Vaartstraat 1, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nevele (actualisaties: 08-05-2008 - 31-05-2008).
  • Adrescontrole Nevele (adrescontroles: 13-02-2008 - 13-02-2008).
  • Inventarisatie Nevele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Goed 't Exaarde

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve Goed 't Exaarde

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Hansbeke

Deze bescherming is geldig sinds 01-10-1981.

Beschrijving

Zogenaamd "Goed 't Exaarde" of "Neerhof van het kasteel", op een figuratieve kaart van 1772 zogenaamd "casteel goet van den heere van Hansbeke". Thans nog gedeeltelijk rechthoekig omgrachte hoeve met losse bestanddelen. Zeer oude geschiedenis. Naar verluidt gebouwd op de grondvesten van het oude kasteel van Hansbeke. Het oude heerlijke kasteel van Hansbeke, vermeld in verschillende teksten vanaf de 14de eeuw, stond op een omwalde motte vermoedelijk aan dit neerhof. In een landboek van 1700 wordt gesproken van "het neerhof ende deer het vervallen casteel op staet". De motte werd afgegraven en de ruïne verwijderd in 1766-67; enkele sporen van de omwalling zijn nog zichtbaar. De huidige hoevegebouwen dateren vermoedelijk uit eind 18de eeuw, tweede helft 19de eeuw, met uitbreiding uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Toegankelijk via blauwgeschilderd ijzeren hek tussen vierkante bakstenen hekpijlers (afgebladderde beschildering) naast Sint-Philomenakapel.

Ten oosten, groot boerenhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak (pannen). Bakstenen voorgevel met rechthoekige vensters voorzien van blauw-witgeschilderde luiken. Haast vierkante venstertjes in de halve verdieping, versierd met baksteen in vlechtwerkverband en afgelijnd door omlopende kordon. Drie traveeën brede zijgevels, rechts met imitatievensters en deur, links blinde zijgevel met bouwnaad en bovenaan, tussen de mezzaninovenstertjes, een rondboognis waarin Onze-Lieve-Vrouwebeeld. Witgekalkte erfgevel op gepikte plint met centraal en uiterst rechts korfboogdeurtjes. Vlak omlijste vensters.

Ten noorden, dwarsschuur onder steil zadeldak (pannen). In het dak verhoogde rechthoekige doorrit. Hergebruikte zandsteen voor de hoekstenen. Zijpuntgevels met muurvlechtingen. Binnenin mooi gebint.

Ten noordoosten, varkensstal. Ten zuiden, vroeger bakhuisje, thans garage, van het tweedelige type, met puntgevel afgewerkt met muurvlechtingen. Ernaast bakstenen dienstgebouwtje (derde kwart 19de eeuw) onder zadeldak (pannen) met blinde nissen.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 1645.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Hansbeke

Begijnhoflaan 1-21, 2-24, Doornbosstraat 1-75, 2-62, Hansbekedorp 7-91, 10-90, Kerkakkerstraat 1-23,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vaartstraat

Vaartstraat (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.