erfgoedobject

Hoeve Ter Voorde

bouwkundig element
ID
35304
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35304

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ter Voorde
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "Ter Voorde". In het landboek van 1700 vermeld als het "goeswesende hofstede te Voorde" doch op bijgaande kaart onbebouwd met sporen van een vroegere omwalling. Eertijds toebehorend aan de abdij van Drongen. Fraaie hoeve met losse bestanddelen in boomgaard; toegankelijk via ijzeren hek tussen bakstenen pijlers met niskapelletje. Ten oosten van het erf, slingervormige vijver, vermoedelijk resten van de vroegere omwalling.

Ten noorden, boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), uit de 18de tot 19de eeuw. Witgekalkte gevel op gepikte plint. Mooie gevelordonnantie van zes vensters, per twee gekoppeld, en deur in grijsgecementeerde omlijsting. Behouden kleine roedeverdeling, rode tegeldorpels en groen-witgeschilderde luiken met lichtopening.

Ten zuiden, grote dwarsschuur onder zadeldak (pannen), in de westgevel hartvormige nis met bekronend kruis in baksteen. Ten noorden van het woonhuis, varkensstallen en kleinere, later gebouwde aanhorigheden.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Ter Voorde [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35304 (Geraadpleegd op )