erfgoedobject

Kasteeldomein van Hansbeke

bouwkundig / landschappelijk element
ID
35324
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35324

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteeldomein van Hansbeke
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel van Hansbeke
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Het kasteel van Hansbeke wordt reeds vroeg vermeld bij herhaalde vernielingen in de 14de en 15de eeuw. De ruïnes van het, vermoedelijk op een omwalde motte gebouwde, kasteel werden in 1766-67 verwijderd (zie Vaartstraat nummer 1). Het nieuwe kasteel werd circa 1790 iets verderop heropgebouwd. Tot midden 18de eeuw was de heerlijkheid van Hansbeke in het bezit van de familie de Gernoval. In 1765 verkocht aan J.A. van de Woestyne, die rond 1790 het kasteel liet bouwen. Fr. Borluut van Vinderhoute (kasteel Schouwbroek) werd bij testament eigenaar van het kasteel in 1858 en vanaf 1887 kwam het kasteel door huwelijk in handen van graaf de Bousies, later graaf de Bousies-Borluut. In 1985 gedeeltelijk door brand vernield. Heden heropgebouwd met één verdieping minder.

Classicistisch kasteel gelegen in uitgestrekt park met vijver, vermoedelijk aangelegd begin 20ste eeuw. Monumentale ingang: ijzeren afsluiting en hek tussen gecementeerde pijlers met vaasbekroning. Aan de achterzijde leidt een mooie lindedreef vanaf een ijzeren hek aan de omwalling naar de Melkerijstraat (dorp).

Voor de recente brand onderkelderd bak- en hardstenen kasteel van zeven traveeën en drie bouwlagen onder een schilddak met later toegevoegde dakkapellen. Voorheen bepleisterd en geschilderd. In laatste kwart 19de eeuw vermoedelijk gedecapeerd en toevoeging van een rechthoekige uitbouw aan de achtergevel en achteruitspringende linkerpartij waarin dienstingang en kapel op de bovenverdieping. In 1885 liet Lucie Borluut een toren bijbouwen die in 1954 afgebroken werd. Rechthoekige vensters gevat in een geriemde omlijsting (vierde kwart 19de eeuw) met oren en op de eerste twee bouwlagen met sluitsteen. Onderdorpels met versierde panelen en guirlande. Aangebouwde portiek. Klassiek entablement.

Interieur bij de recente brand grotendeels vernield en heropgebouwd. Kapel op polygonale plattegrond op bovenverdieping, versierd met Maria-Hemelvaart in trompe l'oeil op het plafond, fries met vier apostelen, marmeren altaar, drie glasramen gesigneerd "E. Van Cromburgghe-Gand- 1895".

Ten oosten, naast het kasteel, zogenaamd kinderspeelhuisje met links aangebouwd hondenhok (tralies), daterend uit derde kwart 19de eeuw. Bakstenen gebouwtje van één bouwlaag onder plat dak. Rondboogarcade met negen bogen en centraal een driezijdige, hoger opgetrokken uitbouw. Fraaie baksteenversiering als gevelbeëindiging.

Ertegenover zeskantig ezelshokje onder strodakje, uit tweede helft 19de eeuw. Okerkleurig geschilderd met blauwgeschilderd fries met tandlijst; rondboogpoortje met overspannende waterlijst. In flankerende vlakken omlijste oculus.

Ten oosten, wagenhuis met dienstwoning van vier traveeën onder schilddak (leien); uit tweede helft 19de eeuw. Grotendeels met klimop begroeid bakstenen gebouw met rondboogarcade. Middentraveeën overspannen met luifel van glas en ijzer.

Ten westen, fraaie oranjerie gelegen in een ommuurde moestuin. Bakstenen gebouw van zeven traveeën onder schilddak (leien), uit derde kwart 19de eeuw. Rondboogarcade met hoge vensters voorzien van kleine ijzeren roedeverdeling en rondboogvormige ontlastingsboog steunend op pilastertjes. Geaccentueerde middentravee tussen verdiepte pilasters. Aflijnend baksteenfries. Siervaasbekroning op verdiepte hoekpilasters. In achtergevel, gedichte rondboogvormige muuropeningen. Oranjerie geflankeerd door serres met segmentbogige beglazing.

Bakstenen tweegezinswoning (nummers 11-13) uit vierde kwart 19de eeuw gelegen in het domein van het kasteel, dienstwoningen voor het personeel. Elk drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) tussen zijtrapgevels. Beluikte getoogde vensters met roedeverdeling. Getoogd deurtje in bakstenen omlijsting. Voorts blinde deurtravee uitlopend in getrapt dakvenster.

 • DE RUYCK L. 1980: Het Kasteel van Hansbeke, Het Land van Nevele XI.3, 190-191.
 • MARTENS A. 1972: Enkele notities in verband met (een) kaste(e)l(en) te Hansbeke, Het Land van Nevele III.1, 8-14.

Bron: LANCLUS K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Park

De aanleg van het park dateert vermoedelijk uit dezelfde periode als de bouw van het kasteel, circa 1790. Deze formele aanleg kenmerkt zich door een noordwest-zuidoost gerichte as, vertrekkend vanaf de huidige toegangsdreef aan de Warandestraat tot aan de zuidwestelijke dreef die naar de kerk van Hansbeke leidt. Een eerste beeld van het park op de kaart van de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) toont in het zuiden een grote ovalen vijver met een smalle kronkelende uitloper, mogelijk aantonend dat binnen het formele kader ook sporen van vroeg-landschappelijke aanleg terug te vinden zijn. De topografische kaart van 1862 bevestigt dit beeld van een landschappelijke parkaanleg binnen een formeel kader. Moestuinen ten westen.

Op de topokaart van 1910 is het domein uitgebreid langs de westzijde en heeft de parkaanleg een transformatie ondergaan: de toegangsdreef eindigt op een groot ereplein en het kronkelend padenpatroon is vervangen door een nieuwe aanleg met wijde lussen.

De aanpassingen aan het park op het einde van de 19de eeuw gebeurden vermoedelijk naar ontwerp van de equipe Henri en Achille Duchêne. In het derde kwart van de 20ste eeuw is nabij de moestuin nog een bijsturing gebeurd naar ontwerp van Russell Page.

 • Atlas van de Buurtwegen 1843-1845: Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000), originelen berusten bij de resp. provincies.
 • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
 • Topografische kaarten van België, Herziening derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1900-1930, schaal 1:20.000.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Omvat
  Bomenrij van grauwe abeel in Kasteeldomein Hansbeke

 • Omvat
  Opgaande pluimes in Kasteeldomein Hansbeke

 • Omvat
  Toegangsdreef van Amerikaanse eik bij Kasteel van Hansbeke

 • Omvat
  Twee opgaande grauwe abelen in Kasteeldomein Hansbeke

 • Is gerelateerd aan
  Leilindedreef bij Kasteel Hansbeke

 • Is deel van
  Warandestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Kasteeldomein van Hansbeke [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35324 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.