erfgoedobject

Pastorie

bouwkundig element
ID
35371
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35371
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Naar verluidt de oude pastorie voor de oprichting van de 19de-eeuwse pastorie in de Stationsstraat. Gelegen tegenover de kerk. Witgeschilderd bakstenen gebouw op gecementeerde plint; thans opgesplitst in twee woningen. Zes traveeën breed en twee bouwlagen hoog onder mank zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), aan de achtergevel dakschild afhellend tot één bouwlaag; vermoedelijk daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw, doch sterk verminkt door latere aanpassingen. Recentere rechthoekige benedenvensters en getoogde bovenvensters met voornamelijk 19de-eeuws houtwerk. Middelste deur gevat in licht uitspringende bakstenen omlijsting met een stenen bolkozijn als bovenlicht. Linker deur vermoedelijk verlaagd (zie sporen van omlijsting). Rechter deur later toegevoegd. Uitgesneden modillons onder de dakrand. Zijpuntgevels afgewerkt met muurvlechtingen, rechts met sporen van aanbouwsels.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35371 (Geraadpleegd op )