erfgoedobject

Oud hoevetje in de straatbocht

bouwkundig element
ID
35389
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35389
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Oud hoevetje in de straatbocht. Ten noorden, boerenhuisje met gecementeerde gevel van vijf en twee traveeën en één bouwlaag onder pannendak; vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw. Rechthoekige vensters met bewaard houtwerk en witte luiken. Laag steekboogdeurtje. Rechts aanleunende staltravee met houten bebording in zijgeveltop en aanbouwsel onder lessenaarsdak. Ten oosten, schuurtje met houten bebording onder zadeldak (pannen).


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oud hoevetje in de straatbocht [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35389 (Geraadpleegd op )