Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nevele
Deelgemeente Merendree
Straat Alsemweg
Locatie Alsemweg 12, Nevele (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nevele (actualisaties: 08-05-2008 - 31-05-2008).
  • Adrescontrole Nevele (adrescontroles: 13-02-2008 - 13-02-2008).
  • Inventarisatie Nevele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve met losse bestanddelen

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeven met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

Beschrijving

Fraaie hoeve uit tweede helft 18de eeuw met losstaande bestanddelen rondom boomgaard, gelegen aan dezelfde aardeweg als nummer 11. Ten noorden van de hoeve, verscheidene plassen (ook reeds in de 18de eeuw). Afgesloten met meidoornhaag en ijzeren hek aan dito pijlers.

Ten oosten, ruim boerenhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) overstekend op modillons. Bakstenen gevel op gepikte plint, aanleunend bij de traditionele bak- en zandsteenstijl. Doorlopende gewitte banden aan onder- en bovendorpels en dito vensteromlijstingen. Stenen kruiskozijnen met kleine roedeverdeling en met witte luiken. Gelijkaardige deur. Rollaagjes boven de vensters en deur. Sporen van gedichte deur, veranderd tot venster in de eerste travee. Rechter zijgevel met kelderdeurtje, geveltop afgewerkt met muurvlechtingen en voorzien van gedicht oculus. Links, later aangebouwde stal onder doorlopend zadeldak.

Ten zuiden van het woonhuis, groot bakhuis van het samengestelde type met witgekalkte gevels op gepikte plint.

Ten westen, ruime dwarsschuur met gewitte gevels op gepikte plint onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). In het dak verhoogde inrijpoort. Rood-witgeschilderd houtwerk van schuurpoort en staldeurtjes. Vier deurtjes, waaronder drie gebogen, en een gebogen zolderluik in de rechter zijgevel, geveltop met muurvlechtingen. Aan de westzijde later uitgebreid.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Alsemweg

Alsemweg (Nevele)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.