erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
35422
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35422

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, gegroepeerd rondom boomgaard met gracht, daterend uit de 18de eeuw.

Ten noorden, boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen) tussen zijaandaken met muurvlechtingen. Gewitte gevel op gepikte plint. Vijf houten kruiskozijnen met groen-wit geschilderde luiken voorzien van diefijzers. Vernieuwde rechthoekige deur. Links zijaanbouwsel onder lager zadeldak met houten beluikt kruiskozijn en korfboogdeurtje, naar verluidt eertijds de weefkamer.

Interieur. Woonkamer met acht deuren, nu afgescheiden door gang; brede schouw met bordenrek, rechts ernaast deur in bakstenen omlijsting met kroonlijst; moerbalk aan uiteinden versierd met rolwerk.

Ten oosten, dwarsschuur met in het dak verhoogde inrijpoort, naar verluidt eertijds in de vroegere tas jaartal 17.., heden nog verschillende inscripties "Ludovicus De Cuyper 1817" en "Eduard De Muijter 1820", onder meer op de stijl van het ankerbalkgebint. Ten westen, vernieuwd bakhuis van het samengestelde type.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35422 (Geraadpleegd op 06-05-2021)