erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID
35445
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35445
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Huis met oude kern; zes traveeën en één bouwlaag, later (19de eeuw) een verdieping verhoogd over de eerste drie traveeën en een gedeelte rechts ervan. Zou volgens de eigenaar minstens 600 jaar oud zijn. Torentjes in de achtergevel zouden gesloopt zijn in 1919-20. Ijzeren hek met initialen en verwijzing naar de naam van de eigenaar, A V D - BON.

In de jaren 1930 gecementeerde gevel met rechthoekige vensters, voorheen rondboogvormige bovenvensters. Sporen van de boogvorm rustend op pseudopilasters. Bewaard getoogd deurtje uit de 18de eeuw in de rechter travee met een licht uitspringende bakstenen omlijsting op neuten en oren en met een gekorniste kroonlijst. Uitgesneden modillons onder overkragend dakschild van het rechter gedeelte. Linker aanbouwsel omgevormd tot waterreservoir voor serres. Een gebogen deurtje en sporen van muurvlechtingen wijzen op een oude kern van één bouwlaag.

Ten oosten, dwarsschuur onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Een aandak met muurvlechtingen aan de noordelijke puntgevel verraadt een oudere kern; later uitgebreid.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35445 (Geraadpleegd op )