erfgoedobject

Boerenwoningen

bouwkundig element
ID
35473
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35473
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Boerenhuisjes in de straatbocht op het nauwe kruispunt met de Biezestraat; klein moes- en voortuintje met haag. Geschiedenis minstens opklimmend tot 1680. Tweegezinswoning, vermoedelijk begin 18de eeuw zogenaamd "Den Blauwen Steen" en toen ook winkeltje.

Witgekalkte gevels op gepikte plint, naar zuiden gericht. Vermoedelijk tot stand gekomen in verschillende bouwfasen (zie bouwnaden, ondermeer na de eerste twee traveeën). Nummer 2 bevat zes traveeën aan de lange zijde, nummer 3 slechts twee traveeën. In totaal vijf houten kruiskozijnen (beluikt) en twee korfboogdeurtjes. Sporen van een gedichte deur rechts naast het eerste deurtje. Uitgesneden modillons onder overkragend dakschild. In linker zijgevel, eveneens deur.

  • NEYT L. 1983: Twee Merendreese huizen met geschiedenis, Het Land van Nevele XIV.2, 115-122.

Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35473 (Geraadpleegd op )