erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
35524
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35524
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel Te Velde met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen in boomgaard. Boerenhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), vermoedelijk uit eind 18de eeuw. Gecementeerde gevel met schijnvoegen. Rechthoekige, beluikte (wit) vensters en deur. Rechts zijaanbouwsel onder lessenaarsdak.

Interieur. Moerbalk met rolwerk en klein tandlijstje en sporen van verdwenen schoorstuk.

Ten oosten, dwarsschuur met in het zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat) verhoogde doorrit. Behouden rechter zijgevel met aandak en muurvlechtingen.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Kasteel Te Velde met omgeving

  • Is deel van
    Veldestraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35524 (Geraadpleegd op )